Abbes Nait Rzine

Artiste / groupe : Abbes Nait Rzine
Genre : kabyle

Paroles : Taqvaylit-iw / Abbes Nait Rzine     Ajoutées par : b_music

Anda tella teqbaylit-iw
Anda-t akk wayen ṭṭḍeɣ
Deg yidmaren n tyemmat-iw
Ɣef baba daɣen ḥefḍeɣ
Muqleɣ deg lemri iman-is
Mačči d nekk i d-mmleleɣ

Nekk d taqbaylit-iw i ɣriɣ
Ulac wid iyi-tt-yesseɣren
Ttwaqqneɣ deg yiles-iw ma nniɣ
Aṭas i qqimeɣ d yimɣaren
Yettleqqim-iyi lɛehed ffkiɣ
Karheɣ tuqqna iḍarren
Mmeyyezeɣ di leḥsab ufiɣ
Ɛuẓẓgen akk wid yeqqaren

Laḥbab akk am nekk aɛni
Mkul wa anwa itri yezdeɣ
Nettu akk adrar-nni
Yuɣal mačči d ayla-nneɣ
Lɣiḍa d ṭṭbel tettɣenni
D abendayer i yewwin iseɣ
Nesqerbub am zik-nni
Sureg-d ad ččen imeẓẓaɣ

Taqbaylit tesɛa azal
Ddunit-neɣ akk tebna s-yes
Mačči lfayda deg wawal
Yeshel ad tt-yesxertem yiles
Xas ɛeddan leqrun acḥal
Mazal-itt deg udrar-ines
Tixer i lqum-agi imeryal
Ini tidet anef ad yeṭṭes

Titre : Taqbaylit-iw 2011
Transcription : Fahim Messaoudene

Espace commentaires... ajouter le votre