Aït Menguellet

Artiste / groupe : Aït Menguellet
Genre : kabyle
Vrai nom : Abdenbi AïT MENGUELLET
Naissance le : 16/01/1950

Paroles : Acḥal i hedreɣ fell-am / Aït Menguellet     Ajoutées par : LeBylka

Acḥal i hedreɣ fell-am
Meqbel ad hedṛen wiyyaḍ
Acḥal i ḥkiɣ ɣef ṣṣifa-m
Walaɣ-kem ur di yi-twalaḍ

Ma walaɣ-kem twanseɣ
Tḥeqqeɣ yid-i i telliḍ
M kul aḥbib ad-s-alseɣ
Seg wakken i d yi-terḥiḍ
Lukan d sseɛd i kesbeɣ
Ad illiɣ d win tebɣiḍ
Imi d ẓẓehṛ nnuɣeɣ
Aqli-yi seg widan tenɣiḍ

Acḥal i hedreɣ fell-am
Meqbel ad hedṛen wiyyaḍ
Acḥal i ḥkiɣ ɣef ṣṣifa-m
Walaɣ-kem ur di yi-twalaḍ

Twezneḍ yewzen yisem-im
Ɣur win i kem-id-ixelqen
Muqleɣ gar tezyiwin-im
Siwa kemm i d-yufraren

Deg ul, lxeẓra n wallen-im
Tecba di ṛṛṣaṣ i d-iffalen
Nṭeṛṛeɣ ddnub i yiri-m
Ḥyu-d layas i yemmuten

Acḥal i hedreɣ fell-am
Meqbel ad hedṛen wiyyaḍ
Acḥal i ḥkiɣ ɣef ṣṣifa-m
Walaɣ-kem ur di yi-twalaḍ

Ḥemmleɣ ṣṣut n ṣṣut-im
A yul-iw i tettɣaḍeḍ !
Ḥemmleɣ ad ẓṛeɣ awal-im
Xas alukan di lkaɣeḍ
Ḥemmleɣ ad bedreɣ isem-im
Deg yimi-w ur yuzzil wayeḍ
Ḥemmleɣ ad waliɣ udem-im
Kemm wissen ma y-id-tfekreḍ

Acḥal i hedreɣ fell-am
Meqbel ad hedṛen wiyyaḍ
Acḥal i ḥkiɣ ɣef ṣṣifa-m
Walaɣ-kem ur di yi-twalaḍ

Espace commentaires... ajouter le votre