Aït Menguellet

Artiste / groupe : Aït Menguellet
Genre : kabyle
Vrai nom : Abdenbi AïT MENGUELLET
Naissance le : 16/01/1950

Paroles : Arğu-yi / Aït Menguellet     Ajoutes par : b_music

Laεca wis d acu yeḍṛan
S umeğğed taddart teqlaε
Lɣaci ffɣen-d s izenqan
Tiziri tebded ɣef yeẓṛa
Di tafat-nni mi d-εeddan
Ayen akken i d-εebban
Yufrar-d nnig iqqwerra

Azekka-nni mi d-kreɣ
Tiɣri n leεbad ur s-sliɣ
Aεni neṭlen-tt ur ḥedreɣ
Yili di taddart i lliɣ
Am-min s innan ar k-wteɣ
Yerna a k-galleɣ
Ma tsuɣeḍ ar d ccetkiɣ

Ayen akw i nehder
Wissen ma d-yeḥder
Yefka-t unebdu i lexrif
Ma nniɣ-am ssber
Teẓriḍ ulayɣer
Iḥfi d ssber n bessif
Ma nru ma nehḍer
Ma nsuɣ ma neqber
Ayn ẓẓayen ur d-itt-xfif
Arğu-yi arğu-yi

Nnan-d wid i d-yessawlen
D lgirra i yezwaren
Arğu-yi arğu-yi

Arğu-yi ad am-hedreɣ
Fiḥel ma εeṭleɣ
Teẓriḍ dacu i daɣ-yuɣen
D abrid a d-ṛuḥeɣ
Ayen yeḍran qebleɣ
Lexbar n wa’d-yuɣalen
Γer din ma yawḍeɣ
Ad am d-ketbeɣ
Am d-ḥkuɣ i di yuɣen
Arğu-yi arğu-yi

Widak ig yeṭṭḍebbiren
Snulfan-iyi-d iεdawen
Arğu-yi arğu-yi

Γef tmacint uliɣ
D irfiqen i n-uffiɣ
Udem-iw am udmawen-nnsen
Deg-sen ttwaliɣ
Γur-sen ttcabiɣ
Yiwen uεekkwaz i ɣ-yewten
Ma teɣli-m lliɣ
Di lmeḥna-nneɣ d atmaten
Arğu-yi arğu-yi

Ceggεen-iyi a d-nnaɣey
Wis ahat ma d-uɣaleɣ
Arğu-yi arğu-yi

Mi nebbwed twanseɣ
Deg-waṭas yid-nneɣ
Rruεd mbeεid i s-nsel
Mi bedlen bedleɣ
Leḥwayeğ iy kkseɣ
Rrğan-t d-id-yerr wesfel
Imiren ugadeɣ
Di ddqayeq ḥettbeɣ
Wa d-yuɣalin ad awen-immel
Arğu-yi arğu-yi

S azrar εeqlen-iyi isem-iw
Tamukḥelt ger ifassen-iw
Arğu-yi arğu-yi

Tettuɣ-kem tikwal
Yekkes-ikem wuzzal
Yeks-ikem si ger wallen-iw
Aɣebbar azal ur ḥwağen awal
D wid i-gtezzin di lmux-iw
Arğu-yi arğu-yi

Ass yefkan mazal
Azekk’a d-yuɣal
Sεarqen-iyi leḥsab-iw
Rrmel s yiṭij yeḥma
Ikemmel-as rrsas yerɣa
Arğu-yi arğu-yi

Sliɣ taqcict terna
Semmi-yas lehna
Ahat at-telhu d lfal
Neεya di lgirra
D amennuɣ nerwa
Mulac a ɣ-d-yerğem wakal
Neḥzen mi d negwra
A s nekkes nnuba-s i ccwal
Arğu-yi arğu-yi
Kulw’ad yuɣal s axxam-is
Akken a d-yesfeḍ leğraḥ-is
Arğu-yi arğu-yi

Espace commentaires... ajouter le votre