Aït Menguellet

Artiste / groupe : Aït Menguellet
Genre : kabyle
Vrai nom : Abdenbi AïT MENGUELLET
Naissance le : 16/01/1950

Paroles : Ay Aqbayli / Aït Menguellet     Ajoutes par : asirem

Taqsiṭ-agi d aqeṣṣer
Wiss ma teḍra neγ ad teḍru
Kul yiwen akken la ihedder
ɣef tmurt tugi ad teḥlu
Nettmenni nebγa an-nẓer
Yiwen was lukan ad tefru
Aberrani ad iwexxer
Tamurt yid-s ara d-nelhu
Dγa ger-aneγ ad tekker
Nekwni s Leqbayel ntettu
Alamma nsawel a d-yehḍer
I-uberrani ad aɣ yefru
Kul yiwen akken la ihedder
Awal yuγal d asefru

Asmi-yeffeγ uberrani
Tamurt teggwra-d s arraw-is
Ifreḥ mkul d Aqbayli
Yenwa ğğuğğgen-d wussan-is
Ikfa lferḥ dayenni
Kul wa yers-d γer-leεqel-is
Tura tamurt-agi
Ilaq a s-d-naf ixf-is

Tamurt teḥkem s lḥeqq
Tefka-d yiwen d mmi-tneγ
Fell-as akkw i nwufeq
Ad yettsewwiq fell-aneγ
Mkul lεerc yenṭeq
Yenna-d Win mačči seg-neγ
Fiḥel an-ntezzi an-ntenneḍ
Kkset-t an-nεiwdet wayeḍ

Leεrac mwafaqen
Sbedden argaz am-wakka
Yeẓwer yefhem yessen
Am-win ur t-ttafen ara
Dγa ayt tuddar neṭqen
Nnan Ur t-nessin ara
Fiḥel an-ntezzi an-ntenneḍ
Kkset-t an-nεiwdet wayeḍ

Tuddar nudant seg-wul
Ufant argaz lkayes
Γer tidett i-yettmuqul
Di lḥeqq mačči ad yessenγes
Tekker-d taddart teggull :
Argaz-agi ard ittwakkes
Fiḥel an-ntezzi an-ntenneḍ
Kkset-t an-nεiwdet wayeḍ

Taddart teggull ad taf
Alarmi tnuda tufa
Win d-sbedden yufaf
Izmer i mkul tilufa
Yekker-d udrum s zzεaf
Yenna-d Ur t-neqbil ara
Fiḥel an-ntezzi an-ntenneḍ
Kkset-t an-nεiwdet wayeḍ

Yekker-d udrum yemjamal
Yebda ameyyez di lγaci
Yextar bab n-wuzzal
Ttqadaren medden irkwelli
Yekker-d gma-s γer ccwal :
Amek tenwiḍ tifeḍ-iyi
Fiḥel an-ntezzi an-ntenneḍ
Kkset-t an-nεiwdet wayeḍ

Tura ur d-iqqim lefhem
Tṣubb s anga ur d-tettali
Anwa i-ilaq ad yeḥkem
Mur di-tqebblem nekkini
Anwa i-ilaq ad yeḥkem
Ur k-nqebbel keččini
Teẓram amek ara nexdem
A s-nsiwel i-uberrani

Aṭas n-wi ara das-yinin
Leflani la γ-yessefcal
Widak d wid ur nessin
Amek i la teddun lecγal
Uqbel ad tzerεeḍ timẓin
Ẓer qbel amek i-iga wakal

Ay Aqbayli
Ireffden aberrani
Ay Aqbayli
Yettağğan gma-s yeγli

Yeğğa-yas-d baba-s cci
Ur yeẓri d acu yesεa
Dγa ad iḥkem fell-i
Ad as-neqbel annect-a
Awal-is ur yettεeddi
Nettruẓu leεmer nekna

Amek baba-s d ameksa
Ass-a d netta ara di-iḥekmen
Mi-yekker zzehr-is yeγra
Tura yerfed-d s wallen
Dγa awal-is ma iεedda
Cclaγem-agi ard ttwakksen

Sennig-neγ ḥedd ur yelli
La ntettu i diri-yaγ
Igenni-nneγ a d-ifk itri
A t-id-nerr d aεdaw fell-aγ
A t-neğğ kan a d-iflali
Ad nekker yides anennaγ

Espace commentaires... ajouter le votre