Aït Menguellet

Artiste / groupe : Aït Menguellet
Genre : kabyle
Vrai nom : Abdenbi AïT MENGUELLET
Naissance le : 16/01/1950

Paroles : Ccna n tejmilt / Aït Menguellet     Ajoutes par : LeBylka

Rriɣ tajmilt tameqrant
I win i d-yennan
Iṭṭj kul sbaḥ yuli
Xas iɣum-it usigna
Ad yettɛelli deg igenni
Yettuneḥsab s ssaɛa
Tameddit mi ara yeɣli
I yiḍ ad yeǧǧ nnuba
Anwa wagi

D ameqran ɣef imeqranen
D amectuḥ ddaw Ṛebbi
Qisset, feṣlet, xiḍet
Selset-as isem i ken-iɛejben
Fell-as i la d-nettɣenni

Rriɣ tajmilt tameqrant
i win i d-yufan
Yufa-d ziɣ lehlak yettḍuṛṛu
Wi helken ilaq-as ddwa
Win yelluẓen mi ara yerfu
Itekkes-as ma d-yili yeṛwa
Amdan ttejṛa ma tt-yeẓẓu
Ad as-d-tketteṛ lɣella
Anwa wagi

D ameqran ɣef imeqranen
D amectuḥ ddaw Ṛebbi
Qisset, feṣlet, xiḍet
Selset-as isem i ken-iɛejben
Fell-as i la d-nettɣenni

Rriɣ tajmilt tameqrant
I win ifaqen
Ifaq s lexdeɛ yettḍuṛṛu
Yesfaq-aɣ yelha laman
Yemla-aɣ amek ara nesbuḥru
Mi ara d-yaweḍ unebdu yeḥman
Deg yiṭṭij yella wurɣu
Yesfaq-aɣ bezgen waman
Anwa wagi

D ameqran ɣef imeqranen
D amectuḥ ddaw Ṛebbi
Qisset, feṣlet, xiḍet
Selset-as isem i ken-iɛejben
Fell-as i la d-nettɣenni

Rriɣ tajmilt tameqrant
I win i d-isnulfan
Di tebḥirt la itett lmecmac
Netta seg wid d-ittafen
Iṭṭeggir iɣsan ɣef ccac
Yesnulfa-aɣ-d ilqafen
Seg wass-ni iɣeblan ulac
Nuɣal seg widak yesnen
Anwa wagi

D ameqran ɣef imeqranen
D amectuḥ ddaw Ṛebbi
Qisset, feṣlet, xiḍet
Selset-as isem i ken-iɛejben
Fell-as i la d-nettɣenni

Rriɣ tajmilt tameqrant
I widak-nni
Alfin akked tseɛ-miya
Id ḥesben seg mi nettwaɣ
Lemmer ur aɣ-t-id nnin ara
Ur neẓra ara dacu-aɣ
Sseḥsbet-aɣ-d ɣef wass-a
Win d-igran yid-s ad nennaɣ
Anwi wigi

D imeqranen ɣef imeqranen
D imectah ddaw Ṛebbi
Qisset, feṣlet, xiḍet
Selset-asen isem i ken-iɛeǧben
Fell-asen i la d-nettɣenni

Espace commentaires... ajouter le votre