Aït Menguellet

Artiste / groupe : Aït Menguellet
Genre : kabyle
Vrai nom : Abdenbi AïT MENGUELLET
Naissance le : 16/01/1950

Paroles : Dda Yidir / Aït Menguellet     Ajoutes par : LeBylka

S usmendeg qerreb isufa
Times testufa
Awi-d kan ad timγur
Asγar s wurγu iḥulfa
Ur yezmir ara
Awexxer γelben-t leγrur
Yuγal d iγed mi-yekfa
Wwint γer lexla
Yes-s ara d-rebbin ttjur

A Dda Yidir
Nerra luḍa d agadir
Win igrarben nebγa a t-nezwir
Tismin-nneγ di twaγit
A Dda Yidir
Nettuγal kan γer deffir
Ayen ilhan ur d as-nezmir
Ayen i γ-ihudden nḥemmel-it

A Dda εemmar
Rray nneγ d axeṣṣar
Yessekcem-aγ di yir lγar
Asmi d-neffeγ dγa nettu
γas ma nextar
Nḥeṣṣel di yir lğar
Nettnadi wi ara d-yerren ttar
Mi t-id-yerra ad-nerfu
Ayen i nextar
Yettuγal-aγ d amesmar
I d-nettaf ddaw uḍar
γas akken nugi an-necfu

A Dda Ḥemmu
Acuγer nugi ad-neḥlu
Ur nekrif ur nleḥḥu
Ruḥent-aγ tirga mxalfa
I deεwessu
Lğil γer lğil yettrağu
Ar ass-a tugi a γ-tettu
D iman-is deg-neγ tufa
Yelha wusu
Nessa-as la s-nesbuḥru
Tečča-aγ tugi ad terwu
Teffud seg-neγ teswa

A Dda εacur
Nettmettat ur d-aγ-teččur
Nefka lemqud i leγrur
Win d-yusan ḥseb ikellex-aγ
Ɛerqen lehdur
Win i nḥuder ad aγ-iḍur
Seg wakken xerben lumur
Yuγal ṣṣwab iεreq-aγ
Nedder s ẓẓur
Asif yettawin ttjur
Nqubel-it alami-yeqqur
Iḥmel-d yeγẓer yeddem-aγ

A Dda Yusef
Asmi nγil nerbeḥ nufa-t
Tawriqt nneγ ziγ tfat
Zdat nneγ yeddem-itt waḍu
Wa yettmettat
Wa yettγellit di tafat
Ma yufa-d ugur yenfa-t
Yeggra-d ugujil yettru
Leḥsab nekfa-t
Ayen yelhan uḥric yeçça-t
Nesεa tiγilt neγ snat
Ad nefreq kan daεwessu

A Dda Qasi
γas neεya deg usteqsi
Acuγer tugi ad texsi
Times unebdu tḥemmel-aγ
Ur neẓri ansi
I d aγ-d-ibeddu yiγisi
Nettak-as lebγi i tγersi
Mi neddukel ard an-nennaγ
Tagmatt-nni
Fell-as kul yiwen ittweṣṣi
Neẓra-tt am-udeffel tefsi
Truḥ ur d-tezzi fell-aγ

A Dda Meqqran
Ass-a yakk imdanen ḥman
Allaγen ḥseb-iten ḥfan
Leεqel yuγal d aγilif
ṣeffer-asen ddan
Ur ḥebbren ur steqsan
γas abrid ur d-asen-iban
Awi kan nher s asif
Nnbec-iten kan
Dreγlen γas ma walan
Ɛeẓgen i tidett i wumi i slan
Neḍmeε ad zuzfen lḥif

A Dda εisa
Lehna asmi akken i d-testeqsa
Nuggad ur tt-nessin ara
Nerra-tt d taεdawt-nneγ
Neğhel nenwa
Ula d ccwal d lehna
Deg mi d-nlul deg-neγ yella
Nerba-t nuggad a γ-yeffeγ
Nesεa-t d ayla
S tismin i t-nrebba
Nerra-d fell-as tiwwura
Akken ad yidir gar-aneγ

A Dda εli
Nemdel tawwurt mi d-telli
Wi ibγan ad aγ-yessali
An-nezwir deg-s a t-neγḍel
Si zik-nni
Lhem neçça-t d imekli
Tiγrit nečča-tt d imensi
Netturuẓu deg-neγ lefḥel
Amek akkenni
Wi ara ixedmen ur yelli
Yeqqim mebεid yettwali
Yettrağu zzher ad as-yeftel

Espace commentaires... ajouter le votre
b_music : 28-04-2014
La chanson est pleine de sens et du bon sens.
Pour le passage "Dda Youcef" à priori c'est un message destiné à Ferhat Mhenni !