Aldjia

Artiste / groupe : Aldjia
Genre : kabyle

Paroles : Rrubba n Ccac / Aldjia     Ajoutées par : tilleli92

A rrubba n ccac
I d-yegran di lesdaq-iw
Imi zzher ulac
Qqim kan deg usenduq-iw

Aḥeqq ass-nni aberkan,
Asmi d iyi-nnan
Ad tjewğeḍ am tezyiwin-im
A tamerbuḥt-iw
Ad truḥeḍ ad tbeddleḍ axxam
Ad txedmeḍ lewqam
Ad tafeḍ argaz d lemtel-im
A tamerbuḥt-iw
Ziɣ assen d asemmam
Mi refdeɣ leqlam
Stenyaɣ di lmut-iw
A tameɣbunt-iw

Ziɣ assen d asemmam
Mi refdeɣ leqlam
Stenyaɣ di lmut-iw
A tameɣbunt-iw

A rrubba n ccac
I d-yegran di lesdaq-iw
Imi zzher ulac
Qqim kan deg usenduq-iw

Ddiɣ s ucebbeḥ n lmeytin
Am nekk am teslatin
Werraɣ w-udem iw di lemri
A tameɣbunt-iw
Aṭaksi i d iyi-wwin
Uɣent-tt tawliwin
Kul tiɣilt ad yeṣṣuni
A tameɣbunt-iw
Abraḥ yeččur d tilawin
Ad serrḥent i teɣratin
Ziɣ assen icuddeɣ i tyersi
A tameɣbunt-iw

Abraḥ yeččur d tilawin
Ad serrḥent i teɣratin
Ziɣ assen icuddeɣ i tyersi
A tameɣbunt-iw

A rrubba n ccac
I d-yegran di lesdaq-iw
Imi zzher ulac
Qqim kan deg usenduq-iw


Espace commentaires... ajouter le votre