Ali Amran

Artiste / groupe : Ali Amran
Genre : kabyle

Paroles : Ffudeɣ a win iswan / Ali Amran     Ajoutées par : tilleli92

Ay aḥbib tin di-y-iḍran
Qrib i yedda leɛmeṛ-iw
Leḥḥuɣ ttnadiɣ aman
Ṛɣiɣ teqquṛ tagers-iw
Mi nniɣ ffudeɣ a win iswan
Xezzren-iyi-d zmeɣ immi-w
Nniɣ ffudeɣ a win iswan
Kren-d ad-iyi zmen immi-w

Suɛfeɣ-asen zegreɣ asif
Kecmeɣ i Lǧuheṛ ar wayla
Ṛuḥeɣ kan rrif rrif
Ar mi segreɣ di lḥaṛa
Nwiɣ ay-id tefk lexṛif
Akked waman n tala
Tessufeɣ-iyi-d s aseqqif
Tenna ṛuḥ ṛez-iyi sya

Ur faqeɣ amek gezmeɣ abrid
Tiseɣlit ur iyi-d terra-ra
Tesweɛd-iyi-d yiwet s lebɛid
Ɣilleɣ ad awḍeɣ d tameɣṛa
Ad ččeɣ imensi ad yiẓid
Ciṭ n weksum di lmeṛqa
Ad ččeɣ imensi ad yiẓid
Yuɣal ččiɣ-d ṭriḥa

La la la la la la la

Bbiɣ lḥarra ar temdinin
Dinna nnan lxiṛ iɛum
Ẓdem kan yiwen ur k-yessin
Ata leqqeḍ ata uqamum
Hwant-iyi-d tẓurin
Ɣur sent ur yebbiḍ sellum
Refdeɣ-d cedd n turin
Yečča-t lḥewj n weksum


Espace commentaires... ajouter le votre