Ali Amran

Artiste / groupe : Ali Amran
Genre : kabyle

Paroles : Ma d awal / Ali Amran     Ajoutées par : b_music

Ma d awal
Kul yiwen issen amek a-t-imsel
Akken ad icebbeḥ iman-is
Ma d timsal
S wawal arkwel a-tent-endel
Ad iɣil lmal d ikfis

Ay aḥbib ttxil-k mel-iyi
Ma d allaɣ-iw i tent-yuɣen
Keçç idderen yal as akked-i
Tezriḍ d acu iɣ-d-isaḥen
Tezriḍ amεic tezriḍ tidett
Tezriḍ ur nectaq lemṛaṛ
Tezriḍ mi tettwagzem twaṛdett
Twalaḍ idim mi yemmar

Twalaḍ tilelli mi tuffeg
G wafriwen-is tegla s talwit
Twalaḍ times mi tenfufed
Ssuregen-as yemdanen zzit
Mi tewweḍ d ajajiḥ meqqren
Yal wa issared ifassen-is
Iseffeḍ ɣer wid nniḍen
Yettgalla laεmeṛ yumis

Twalaḍ lḥeṛs mi d-iteddu
Tḥedreḍ yerẓa-d tiwwura
Sima nleḥḥu i tettquccu
Yal wa a-t-id-taweḍ nnuba
Wid xfifen atenan rewlen
W-ar temdint w-ar umadaɣ
Rfeden arkkwel ibeckiḍen
Yettɣiḍ wi iṛuḥen d ademmaε

Teḥṣel tidett ger tkerkas
Tefruri lğehd-is yerreẓ
Amzun d taqeṭṭit ger tuɣmas
Yal yiwen amek ida tt-ifeẓẓ
Tebrek nnan-aɣ-d d temlel
Mi nsuɣ ur nefṛiz ara
Nnan-aɣ-id iẓri nnwen yedderɣel
Neɣ ihi tewwi-kkwen tnafa

Imi awal
Kul yiwen issen amek a-t-imsel
Akken ad icebbeḥ iman-is
Ma d timsal
S wawal d yinnan akkw a-tent-endel
Ad iɣil lmal d ikfis


Espace commentaires... ajouter le votre