Ali Chabani

Artiste / groupe : Ali Chabani
Genre : kabyle

Les paroles/textes ajoutées de : Ali Chabani

Titre de la chanson Paroles ajoutées par Date ajout
Ay ul-iw - Paroles Ali Chabani b_music 29-10-2012
Ibardan - Paroles Ali Chabani b_music 29-10-2012
Ma Muqleɣ - Paroles Ali Chabani b_music 29-10-2012
Waqila nziɣ - Paroles Ali Chabani b_music 29-10-2012
Yya-d qqim yidi - Paroles Ali Chabani mohouvouj 29-10-2012