Boussaad Touazi

Artiste / groupe : Boussaad Touazi
Genre : kabyle
Vrai nom : Boussaad TOUAZI

Paroles : Laman / Boussaad Touazi     Ajoutées par : tilleli92

Fkiɣ-am laman
Tin sarmeɣ di temẓi-w
Fkiɣ-am i kem
Nekkini kseɣ iman-iw

Txelqeḍ-iyi-d lweswas
Tthabiɣ tullas
Ay akken tabɣu tili
Leɛtab n kul ass
Ass-a d awḥid ḥusseɣ-as
Ad tezreḍ ay iḍṛan yid-i
Awah awah awah
Imi d lefraɣ yura
Awah awah awah
Fell-aneɣ i istenya

Tebrek tusem di ṭlam
Iṭij yugad tafat-is

Kem ig ǧǧan di neya
Assen mi tebbiḍ lehbal
Teẓẓiḍ i lwerd lḥila
Tenwiḍ ad iffeɣ d akbal
Tbedleḍ dheb s lfeṭṭa
Di lehlak tekseḍ dwa
Tefsiḍed ig cud lmuḥal
Ur ṭamaɛ leǧwab di lmuḥal

Fkiɣ-am laman
Tin sarmeɣ di temẓi-w

Ḥṣu dunit tettdewwir
S kra yellan deg-s d lfani

Assen m-ad iban ṣṣeḥ
Seqsi ul-im ad am yini

Assa ṛǧu ad yali ṣbeḥ
Asmekti-m ẓriɣ d nekkini
Wallah ma infeɛ ɣir ṣṣeḥ
Sseɛd wi ddan ɛinani

Fkiɣ-am laman
Tin sarmeɣ di temẓi-w

Ya limer ad tenṭeq tsusmi
Ad tezṛeḍ i bɣiɣ ad am iniɣ
Ya limer ur tett-cuddeḍ urkelli
Maci d yiwet ar ad tefsi

Ur cukkeɣ ad yeḥlu
Win teǧǧiḍ yuḍen
Yectaq m-ad yesteɛfu
Iẓri deg meṭṭawen

D awḥid i itran
Mektaɣed ig ɛeddan
Ul-iw iččuṛen
Iles-iw yeggugmen
A snitra-w in-as

Ah in-as in-as
D awḥid win teǧǧiḍ yuḍen
Yuɣ-it lweswas tbeddel ṣifa-s
Tbeddel ṣifa-s
Leqlam-is yettaru s idammen

D kem i d dwa-s
Ma teẓri-ṭ yiwen wass
Ɣey lḥub cnu-as
Mazal yurǧa-kem

Sɛeddaɣ ussan
Ɣef ul ur tufrar tagut
Tafat ur iyi d ban
Ṭlam yessugut

Ɛeṛqen-iyi iberdan
Ṛebbi cedhaɣ tafsut

Cniɣ ɣef ayen ig ɛeddan
Win ur teɣdiṛ tatut

Teḍsiḍ-ed s wayen iyi yesrun
Ḥṣiɣ tfuk lemḥibba
Yemekta-d walleɣ-im yettun
Teqqareḍ-as ɛeddaɣ s-ya

Yuki lebɣi-m yettargun
Acu is tefkiḍ d dwa

Tjerḥeḍ ul-iw aḥnin
Yeddan yid-em s niya


Espace commentaires... ajouter le votre