Brahim Tayeb

Artiste / groupe : Brahim Tayeb
Genre : kabyle

Paroles : Di laman / Brahim Tayeb     Ajoutées par : tilleli92

Ass amenzu deg ikem ẓriɣ
Ma gguleɣ-am s anẓar ar cfiɣ
Tecbiḍ iṭij n cetwa i ttraǧun medden iwuli

Din din tluled tafsut, tafsut m-ijeǧǧigen
D leṣnaf xulfen imɣan zegzawen
Yessan lqaƐa ireqmen s ṭjur id yerran tili

Ah amer yettbeddad elwaqt
Amer yettbeddad ula d elwaqt, neɣ imer neƐya di tikli
Ad yeqqim kan din tili
Tafsut nneɣ att nwali

LameƐna akka, elweqt ur yettbedad-ara
Ilaq deg-s anskucber
S-anda yedda adaɣ yawi

Mi ruḥeɣ degg-s ad ṭfeɣ,
A kem id afeɣ kem tegriḍ
Sin akin, ɣurem ad qleɣ
A tid feɣ netta iruḥ

Ala ur ukiɣ ara
Atan yebded unebdu

Kra din, kra di yeqqur
Kra din yuɣal d asuɣur
Tafsut nni, tayri nni
tecfiḍ-as, cfiɣ-as

S laman, s lama
Di laman, di laman

Di laman, di laman
Di laman, di laman
Di laman id tettewteḍ
S laman iten tuɣeḍ
Di laman ara kem ǧeɣ di laman
Di laman id tettewteḍ
S laman iten tuɣeḍ
Di laman ara kem ǧeɣ di laman

Di laman, di laman
Di laman, di laman
D tismin ay ugadeɣ
Ẓriɣ yissent ara mteɣ
Ya laman wellah ar ceƐfeɣ, dayen kan

D tismin ay ugadeɣ
Ẓriɣ yissent ara mteɣ
Ya laman wellah ar ceƐfeɣ, dayen kan


Ala, ayla-m ma tebɣiṭ ax tin
Ma d nekkini afus-iw yecba elfuci
Ayen yefɣen ur d yettuɣal

JemƐiten, jemƐiten
Ass m-ara teƐuḍ deg sen serɣ-iten, ih serɣ-iten

JemƐiten, jemƐiten
JemƐiten, jemƐiten

Ayen akkenni id ǧǧiɣ ɣurem
Tibratin d wayen nniḍen
Yis-i akem-id smektayen jemƐiten

Ayen akkenni id ǧǧiɣ ɣurem
Tibratin d wayen nniḍen
Yis-i akem-id smektayen jemƐiten

Serɣ-iten, serɣ-iten
Serɣ-iten, serɣ-iten

Ass m-ara yismiḍ ul-im
YeƐreq ula d ceɣel-im
Xas ekkes elqid i ixef-im , serɣ-iten

Ass m-ara yismiḍ ul-im
YeƐreq ula d ceɣel-im
Xas ekkes elqid i ixef-im , serɣ-iten

Serɣ-iten, serɣ-iten
Serɣ-iten, serɣ-iten

Asɣar nni d imed fkiɣ
Fell-as d isem-im i yuriɣ
Mazal at-id ttmektiɣ, serɣ-iten

Asɣar nni d imed fkiɣ
Fell-as d isem-im i yuriɣ
Mazal at-id ttmektiɣ, serɣ-iten

Serɣ-iten, serɣ-iten
Serɣ-iten, serɣ-iten


Times nni ara d iceƐlen
Seḥmu ul-im isemḍen
Ma d nekk tasa-w igg reqqen, serɣ-iten

Times nni ara d iceƐlen
Seḥmu ul-im isemḍen
Ma d nekk tasa-w igg reqqen, serɣ-iten

Serɣ-iten, serɣ-iten
Serɣ-iten, serɣ-iten

JemƐiten, jemƐiten

Di laman, di laman
Di laman, di laman
Di laman …

Espace commentaires... ajouter le votre