Brahim Tayeb

Artiste / groupe : Brahim Tayeb
Genre : kabyle

Paroles : Ḥemmleɣ-kem / Brahim Tayeb     Ajoutées par : samimag

Mi d-tεeddaḍ kulci yegzem
Lehḍur fukken
Nettu f acu i d-nḥekku

Mi d-tεeddaḍ ldint wallen
D yimawen
Kul wa d acu i d-yessuli

Wa d nnhati
Wayeḍ ittargu
Wa yettcetki
Wayeḍ ittlummu
Wayeḍ ittweḥḥid irennu
Nek cniɣ-t-id d asefru

Mi d-tεedda iṭij yessetḥa
Ur yezmir ara
Yessawel i usigna yeffer-it

Mi d-tεeddaḍ ur fhimeɣ ara
Ur umineɣ ara
Am akken lliɣ di targit

Leɛbad ḥaren
La steqṣayen
Am tlawin am yergazen:
Ay ansi-kem?!

Fiḥel ma tqellbem ad teẓrem
Farṣet kan tagnitt walit

Neɣ tif medlet allen
Anef i wul lebɣi-s yaweḍ-it

Mi d-teεeddaḍ yeggul wul-iw
S yixef n temẓi-w
Ad kem-iḍfer anda truḥeḍ

Mi d-teεeddaḍ yeggul wul-iw
S yixef n temẓi-w
Taɣect-agi ad as-tesleḍ

Ḥader ad tlummem
Deg-i ad tewwtem
Ma tsellem nniɣ-d ayen illan
D ul-iw agi i d-ineṭqen

Ḥemmleɣ-kem...

D lebḥer i deg-i ɣerqeɣ dges
I wakken lxuf ad inqes
Tiyursa-s akka i d-tekkes
Ḥemmleɣ-kem

Ḥemmleɣ-kem

Ulac tin yecban ɣurem
Ur sεiɣ ḥed siwa kem
Γas ul-im yugi ad yamen
Ḥemmleɣ-kem

Yak lweqt la yettεeddi
Am assa ad d-yesban kulci
Ka yeffren ad m-t-id-yini
Ad t-teẓreḍ

Yibbwas asm'ara tfadeḍ
Γ er tala ad-tṛuheḍ ad d-tagmeḍ
Merriɣ-iten ad ten-tesweḍ
Ad tefehmeḍ

ahahahah…

Ḥemmleɣ-kem...

Mkul m'ara yi-d-tlaεiḍ
Isem-iw m'ara t-id-tiniḍ
Amzun si lmut i y-d-teḥyiḍ
Ḥemmleɣ-kem

Ur cqiɣ d azal neɣ d iḍ
D aɣammac neɣ d asemmiḍ
Skud yidi tettiliḍ
Ḥemmleɣ-kem

Ma tɣabeḍ amzun ur lliɣ
Deg-umkan ur ttɣimiɣ
Tettuɣ am akken ttεiciɣ
Am-weyyiḍ

Ma d leḥbab ad asen-iniɣ
Ur diyi-ttaqassan ma rfiɣ
Tikwal mačči am nek i giɣ
Samḥet-iyi

Ḥemmleɣ-kem

Akken bɣun fellam heḍren
D ul-iw i kem-issaramen
Muḥal ussan ad t-beddlen
Ḥemmleɣ-kem

Iles-iw ma yeqbeḥ ɣurem
D tismin i t-id-yessneṭqen
Siwa kem aa t-ifehmen
Ḥemmleɣ-kem

Aggur-in i d-ilulen
Udem-is icreq-d f aman
Γer lebḥer m'ara t-reǧmen
M'ad t-ḥazen

G ul-iw d udem-im i icerqen
Issuɣ tafat deg-dammen
D lmuḥal a t-ssensen
Yelsawen

Espace commentaires... ajouter le votre