Brahim Tayeb

Artiste / groupe : Brahim Tayeb
Genre : kabyle

Paroles : Inet-as / Brahim Tayeb     Ajoutées par : tilleli92

Ul-iw yeddeggir iles-iw
Yenfa leɛqel deg allaɣ-iw
Yeqqar-as in-as
Aaaah in-as
Neɣ anef-aɣ ad as-iniɣ
D nettat ay bɣiɣ kul-ass
Ay sarameɣ iḍ d wass
Ma yella ibɣa ul-is
Ad fsiɣ ad fsiɣ
Ad fsiɣ ad fsiɣ
Ad fsiɣ ad fsiɣ
Ad fsiɣ ad fsiɣ ad fsiɣ ad fsiɣ
Ad fsiɣ ger ifassen-is

Mači d tikelt i-s nniɣ
Mara tt waliɣ as iniɣ
As iniɣ amek i-tt-bɣiɣ
Ikres iles-iw m-itt-ẓriɣ
Imeslayen nni id bniɣ
Truḥ ur s ten-nniɣ

Mači d tikelt i-s nniɣ
Mara tt waliɣ as iniɣ
As iniɣ amek i-tt-bɣiɣ
Ikres iles-iw m-itt-ẓriɣ
Imeslayen nni id bniɣ
Truḥ ur s ten-nniɣ

Heddreɣ-am heddreɣ-am
Heddreɣ-am heddreɣ-am
Heddreɣ-am heddreɣ-am
Heddreɣ-am heddreɣ-am heddreɣ-am heddreɣ-am

Heddreɣ-am ɣef ayen id nesɛedda
Ɣef elwaḥc iɣelben tirga
Ɣef ass mi nettwali iqerra
Ttwagezmen si lǧedra nsen

Heddreɣ-am ɣef tsusmi n lebda
Deg yiwen yiḍ taddart texla
Tufaten mezlen marra
Ur d yegri wa ten imeḍlen

Heddreɣ-am heddreɣ-am
Heddreɣ-am heddreɣ-am
Heddreɣ-am heddreɣ-am
Heddreɣ-am heddreɣ-am heddreɣ-am heddreɣ-am

Heddreɣ-am ɣef ayen id nsɛedda
Ɣef elwaḥc iɣelben tirga
Ɣef ass mi nettwali iqerra
Ttwagezmen si lǧedra nsen

Heddreɣ-am ɣef tsusmi n lebda
Deg yiwen yiḍ taddart texla
Tufaten mezlen marra
Ur d yegri wa ten imeḍlen

Heddreɣ-am heddreɣ-am
Heddreɣ-am heddreɣ-am
Heddreɣ-am heddreɣ-am
Heddreɣ-am heddreɣ-am
Heddreɣ-am heddreɣ-am heddreɣ-am heddreɣ-am heddreɣ-am
Heddreɣ-am heddreɣ-am

Meɛna ur d-am d hḍirey ara
Times-iw ur s d sliḍ ara
Meɛna ur d-am d hḍirey ara
Times-iw ur s d sliḍ ara

Inet-as kunwi ma tebɣa ma tebɣa
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa
Inet-as ma tebɣa ar igenni ara s d ssuɣ
D itran i d tiftilin-is
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as bɣan-tt ifassen-iw bɣan-tt akk ijenniwen-iw
Inet-as bɣan-tt ifassen-iw bɣan-tt akk ijenniwen-iw
Bɣan-tt akk lejwareḥ-iw lejwareḥ-iw
Inet-as ma tebɣa, ma tebɣa
Aaahhh ma tebɣa inet-as ma tebɣa

----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Heddreɣ-am-id s tameslayt iyi-d isekren
S im-d cniɣ acḥal d targit
Heddreɣ-am id ɣef idak yesmuzzuɣen
Iɣ yesɛerqen tanaṣlit

Heddreɣ-am-id s tameslayt iyi-d isekren
S im-d cniɣ acḥal d targit
Heddreɣ-am id ɣef idak yesɛerbuben
Iɣ yesɛerqen tanaṣlit

Win ikkren ak yini "a lɣaci ! ixuṣ waya dagini"
Win ikkren ak yini "a lɣaci ! ilaq waya dagini "
Almi iɣ sṛeẓgen kul ci kul ci

Win ikkren ak yini "a lɣaci ! ilaq waya dagini"
Win ikkren ak yini "a lɣaci ! ixuṣ waya dagini"
Almi iɣ sṛeẓgen kul ci kul ci
Almi iɣ sṛeẓgen kul ci kul ci

Seglafen ur iyi-d uqiɛ-ara
Ul-iw d kem igg bɣa
Seglafen ur d cqiɣ-ara
Ul-iw d kem ig menna

Inet-as kunwi ma tebɣa ma tebɣa
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa
Inet-as ma tebɣa deg genni ara s d ssuɣ
D itran i d tiftilin-is
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as bɣan-tt ifassen-iw bɣan-tt akk ijenniwen-iw
Inet-as bɣan-tt ifassen-iw bɣan-tt akk ijenniwen-iw
Bɣan-tt akk lejwareḥ-iw lejwareḥ-iw
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Thedreḍ-iyi d ɣef ukukru ikem issefcalen
Thedreḍ-iyi d ɣef tugdi ikem izedɣen
D wayen akk im id yeǧǧan laman

Thedreḍ-iyi d ɣef ilsawen ikem irejmen
Thedreḍ-iyi d ɣef tmuɣli im yettalasen
Ayen akk ur texdimeḍ ara

Thedreḍ-iyi d ɣef ukukru ikem issefcalen
Thedreḍ-iyi d ɣef tugdi i-kem izedɣen
D wayen akk im id yeǧǧan laman

Thedreḍ-iyi d ɣef ilsawen ikem irejmen
Thedreḍ-iyi d ɣef tmuɣli ikem ittabaɛen
D ayen iwumi tezmer tufra

Smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am
Smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am
Smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am
Smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am

Ssemḥaseɣ i wayen id teqqareḍ
Ul-iw s daxel yesseḍ
Yettgalla a deg-i at-id jebdeḍ
Ttxilem qerrebed ar ɣur-i

Ay ixef-iw ayen akk id ɛaceḍ
Si elḥub ma tettwaḥarmeḍ
Emli-yi-d tiẓeṭ ara tafeḍ
Ara tafeḍ di tudert agi

Smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am
Smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am
Smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am
Smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am

Ssemḥaseɣ i wayen id teqqareḍ
Ul-iw s daxel yesseḍ
Yettgalla a deg-i at-id jebdeḍ
Ttxilem qerrebed ar ɣur-i

Ay ixef-iw ayen akk id ɛaceḍ
Si elḥub ma tettwaḥermeḍ
Emliyi-d tiẓeṭ ara tafeḍ
Ara tafeḍ di tudert agi

Smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am
Smeḥsiseɣ-am smeḥsiseɣ-am
Semḥseɣ-am heddreɣ-am smeḥsiseɣ-am heddreɣ-am
Heddreɣ-am smeḥsiseɣ-am heddreɣ-am
Smeḥsiseɣ-am heddreɣ-am
Smeḥsiseɣ-am heddreɣ-am

Meɛna ur d-am d hḍireɣ ara
Timesli ur s d sliḍ ara
Meɛna ur d-ay d hḍirey ara
Timesli ur s d sliɣ ara

Inet-as kunwi ma tebɣa ma tebɣa
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa
Inet-as ma tebɣa deg genni ara s d ssuɣ
D itran i d tiftilin-is
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa
Inet-as ma tebɣa

Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as bɣan-tt ifassen-iw bɣan-tt akk ijenniwen-iw
Inet-as bɣan-tt ifassen-iw bɣan-tt akk ijenniwen-iw
Bɣan-tt akk lejwareḥ-iw lejwareḥ-iw
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Thedreḍ-iyi d ɣef tamurt amek iɣ teɛdem
Anga nṛuḥ yezga ulac
Thedreḍ-iyi d ɣef lbaṭel iɣ-d iẓuṛen
Yerra kul ci yessewḥac

Thedreḍ-iyi d ɣef tamurt amek iɣ teɛdem
Anga nṛuḥ yezga ulac
Thedreḍ-iyi d ɣef lbaṭel iɣ-d iẓuṛen
Yerra kul ci yessewḥac

Ɣef lḥukm nneɣ amencuf
S ṛṣaṣ id aɣ-id yessusuf

Ɣef lḥukm nneɣ amencuf
S ṛṣaṣ id aɣ-id yessusuf

Yecɛel times di tafsut di tafsut

Ɣef lḥukm nneɣ amencuf
S ṛṣaṣ id aɣ-id yessusuf

Ɣef lḥukm nneɣ amencuf
S ṛṣaṣ id aɣ-id yessusuf

Yecɛel times di tafsut di tafsut
Yecɛel times di tafsut di tafsut

Armi tṛuḥeḍ id duqseɣ
Times-im tečča-yi ḥeḍmeɣ
Ad idis id teɣliḍ ara nseɣ
Inet-as kunwi ma tebɣa ma tebɣa
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as ma tebɣa akken tebɣa ar da s-qleɣ
Ma ɣer lgirra ad uɣaleɣ
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as bɣan-tt ifassen-iw bɣan-tt akk ijenniwen-iw
Inet-as bɣan-tt ifassen-iw bɣan-tt akk ijenniwen-iw
Bɣan-tt akk lejwareḥ-iw lejwareḥ-iw
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Ttuɣalen-iyi-d lehḍuṛ-im m-ara truḥeḍ
Acḥal d ṣbaḥ id wwiɣ
Ferreneɣ ayen akk iyi-d teqqareḍ
Ttnadiɣ deg-s ayen bɣiɣ

Ttuɣalen-iyi-d lehḍuṛ-im m-ara truḥeḍ
Acḥal d ṣbaḥ id wwiɣ
Ferreneɣ ayen akk iyi-d teqqareḍ
Ttnadiɣ deg-s ayen bɣiɣ

Bɣiɣ ad tiniḍ bɣiɣ
Ɣer ifassen-ik an ɣliɣ
Bɣiɣ ad tiniḍ bɣiɣ
Ɣef idmaren-ik an ɣliɣ

Wid iyi ɛussen ur d cqiɣ ur d cqiɣ

Bɣiɣ ad tiniḍ bɣiɣ
Qarṣeɣ-d si Ṛebbi ur d cliɣ

Bɣiɣ ad tiniḍ bɣiɣ
Ɣef idmaren-ik an ɣliɣ

Wid iyi ɛussen ur d cqiɣ ur d cqiɣ
Wid iyi ɛussen ur d cqiɣ ur d cqiɣ

Meɛna ur d-ay d tenniḍ ara
Times-iw ur s d sliḍ ara
Meɛna ur d-ay d tenniḍ ara
S times-im ul-iw yezza

Inet-as kunwi ma tebɣa ma tebɣa
Inet-as yebɣa inet-as yebɣa

Inet-as ma tebɣa deg genni ara s d ssuɣ
D itran i d tiftilin-is
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as bɣan-tt ifassen-iw bɣan-tt akk ijenniwen-iw
Inet-as bɣan-tt ifassen-iw bɣan-tt akk ijenniwen-iw
Bɣan-tt akk lejwareḥ-iw lejwareḥ-iw
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

Inet-as inet-as
Aaaahhh ma tebɣa s lḥub ad neskeṛ
Ma tebɣa s lḥub ad neskeṛ
Ad nsefsi leqyud leqyud
Leqyud iɣ yurzan

Inet-as inet-as
Ma tebɣa ad nruḥ
Ad nṛuḥ si genni neɣ akin
Ad nerwel i leɛbad i leɛbad i leɛbad i leɛbad i leɛbad

Ad nruḥ s lheffa n lxaṭeṛ-im
Ad sleɣ i cnawi n nhati-m
Ad nruḥ s lheffa n lxaṭeṛ-im
Ad sleɣ i cnawi n nhati-m

Ad dduɣ di lebɣi i wul-im i wul-im

Ad nruḥ s lheffa n lxaṭeṛ-im
Ad sleɣ i cnawi n nhati-m
Ad nruḥ s lheffa n lxaṭeṛ-im
Ad sleɣ i cnawi n nhati-m

Ad dduɣ di lebɣi i wul-im i wul-im
Ad dduɣ di lebɣi i wul-im i wul-im

Meɛna ur d-am d nniɣ ara
Times-iw ur s d sliḍ ara
Meɛna ur d-am d nniɣ ara
Times-iw ur s d sliḍ ara

Inet-as kunwi ma tebɣa ma tebɣa
Inet-as yebɣa inet-as yebɣa

Inet-as ma tebɣa deg genni ara s d ssuɣ
D itran i d tiftilin-is
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as yebɣa-tt ul-iw inet-as tebɣa-tt tiṭ-iw
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as bɣan-tt ifassen-iw bɣan-tt akk ijenniwen-iw
Inet-as bɣan-tt ifassen-iw bɣan-tt akk ijenniwen-iw
Bɣan-tt akk lejwareḥ-iw lejwareḥ-iw
Inet-as ma tebɣa inet-as ma tebɣa

Inet-as ma tebɣa ma tebɣa


Espace commentaires... ajouter le votre