Cheikh Nordine

Artiste / groupe : Cheikh Nordine
Genre : kabyle

Paroles : Alu trisiti / Cheikh Nordine     Ajoutées par : b_music

Aɣerda yesɛa lbiru
Lḥakem d bururu
Berzidan is d-asennuṛ
Alu trisiti

Ufiɣ lbaz la yettru
Isɣi la izehhu
Azekka ad yeṭṭef lbabuṛ
Alu ɣef trisiti

Ayaziḍ yuɣ-d li ku
La ad sen-d-iḥekku
La ad sen-iqqar wagi d lğuṛ
Alu trisiti

Itbir yuɣal d-aqqunṣu
Lmir d-aziḍḍuḍ
Fkan-as cciɛa n l’honneur
Alu ɣef trisiti

Ufiɣ-tt teffeɣ-d s askwaṛ
Lḥenni deg uḍaṛ
Lğeṛnan gar ifassen-is
A mma ɣef trisiti

Tedda-d d yiwen wemɣaṛ
Nbedd netḥiyyer
Ma d baba-s naɣ d-argaz-is
A mma ɣef trisiti

Fɣeɣ-d s yiwen ustixbaṛ
Mebɛid i d-texẓer
Tettawi lewhi s wallen-is
Alu trisiti

A sidi Ԑebd lqadder
Bu lburhan meqqer
Ad d-ḍḥuɣ si lğiran-is
Alu ɣef trisiti

Lḥeṛf-iw yedda ɣef llif
Allah ya laṭṭif
Ḥaca i keč umi nemmal
Alu trisiti

Kfan yergazen at nif
I ṣebbren i lḥif
Wid ur nesṭuqut awal
Alu trisiti

Lemḥibba yewwi-tt wasif
Tfuk ddunit
Mlet-iyi-d acu mazal
Alu trisiti

Lḥaṛf-iw yedda ɣef lba
Acu d sebba
Neğğa abrid lɛali
Alu trisiti

Yehlek wul tassa tewwa
Tfuk lemḥebba
Di lfisad la nettwali
Alu trisiti

Mi tḥeḍreḍ ḥemmlen-k merra
Mi tefɣeḍ berra
Ad regmen deg-k irkulli
Alu trisiti

Lḥeṛf-iw yedda ɣef tta
Aql-aɣ di lmerta
Yeɛreq webrid nettawi
Alu ɣef trisiti

Ifuk dheb d lfeṭṭa
Ma d neḥḥas yeqwa
Di lğiban la ad t-nttawi
Alu ɣef trisiti

Seg asmi nleḥḥu di laxaṭṭa
I tṣaṛ teqṣiṭ-a
Nehlek ur n-ufi dwawi
Alu ɣef trisiti

Ay ul acu i d-tessuliḍ
Γef leɛtab terwiḍ
La teznuzuḍ di lfakya
Alu ɣef trisiti

Akka d lɣerba i teɛniḍ
Acu d-tessuliḍ
Deg-i ur k-terri tmara
Alu ɣef trisiti

Espace commentaires... ajouter le votre