Cherif Hamani

Artiste / groupe : Cherif Hamani
Genre : kabyle

Paroles : A tala / Cherif Hamani     Ajoutées par : bouilles

Amek ara d-adreɣ tala
Acu n wudem ad as-fkeɣ
Ǧǧan-tt imdanen texla
Mi wwḍeɣ ɣer dinna weḥceɣ
Steqṣaɣ-tt amek tella
Tenna-yi-d di rrfa:
« Kfan igad ara ɣiḍeɣ! »

A tala
Assa usiɣ-d ad kem ẓureɣ
Acḥal-aya!
Ar ɣurem ur d-ṣubbeɣ
Rziɣ-d ar ɣurem ad kem-ẓreɣ
Deg-m acḥal i leɛbeɣ
Temẓi-w assa ad tt-id-fekkreɣ
I kem amek i m-gan wussan?

Walaɣ abrid-im yergel
Rrkeḍ nni n zik yesfeḍ
Yuli fellam inijel
Ur d-yusi ḥed ad t-teẓreḍ
« Felli zzman ibeddel
Deg-i ur d-igri umuqel
Tabburt-iw tezga temdel
Ur d-yusi ḥed ad ɣ-yefreḍ »

Yekfa w'aa m-igen leqrar
Ttun ula d lxir-im
Ula deg unebdu n leḥrar
D isemmaḍen waman-im!
« Tura yiwen ur y-d-ittader
D ṣṣehrij-iw la ixeṣṣer
La di-regglen leɛwanṣer
Di lḥara-w yemɣi-d yedmim »

Asmi akken deg-m nzehhu
D abrid-im yezga yeɛmer
Tura yiwen ur d-ittmuju
Kul-wa s anida iɣewwer
« Win y-issnen ad diy-icfu
Γas ma yella ur d-ittruḥu
Ad d-iwali kan uzu
Udem-iw ad t-id-ifekker »

Espace commentaires... ajouter le votre
samimag : 22-06-2014
A l'intention de @BouilleJe crois qu'il fallait bien demander l'autorisation du site dans lesquelles tu prends les transcriptions de textes que tu reprends à ton pseudo; au moins par respect pour les gens qui y travaillent.