Cherif Hamani

Artiste / groupe : Cherif Hamani
Genre : kabyle

Paroles : Array-iw / Cherif Hamani     Ajoutées par : mohand15650

CHERIF HAMANI | Array-iw

T-ɣaḍeḍ-iyi tweder-eḍ temẓi-w
A yettruḥu lḥeq lḥeq-iw
A teqqareḍ irad akkagi

T-ttak-ed lebɣi iy-imanik
Ay henna-k wull-ik
Lakkin ak-id-yesmekti

A limer axxir teldiḍ allen-ik
A tt-walli tiṭ-ik
Assif seg'ḍar ik-yebwi

D array-iw ar-a lumm-eɣ
D netta i d-bu tḥila
Iger-iyi ɣer lebḥar ɣerq-eɣ
Yeɛceq di m-kull cufa

Iwet-ed ubeḥri n-zin
Ibwi-yi tebɛ-ey lalla
T seḥer-iyi s taɛyunin
Deg-ull teǧǧa-d lehbala
Ay-abujad ur nessin
Ɛellem-aɣ s aṛṛay-ik yexla

Iwet-ed ubeḥri n-crab
Ibwi-yi tebɛeɣ lkass
Ketreɣ tamusni d leḥbab
Di ttbarna deg iḍ d wass
Amek-aka ad-asseḍ a swab
tura mi ɛedda-ɣ tillas

Iwet-ed ubeḥri lehyuf
Ibwi-yi tebɛeɣ
Deg zzall yeɣlli-d felli lxuf
Kull ḥaǧa ariɣ-tt d maɛlic
D surra-w am buzelluf
Seg qaruy yeffeɣ-iyi rric

Espace commentaires... ajouter le votre