Cherif Hamani

Artiste / groupe : Cherif Hamani
Genre : kabyle

Paroles : Ifat-iyi lḥal / Cherif Hamani     Ajoutées par : tinna

Ifat-iyi lḥal
Ass-a d tameddit fell-i
Fkiɣ-as awal
I ṛay-iw yebɣan tiggi
Yebbi-yi uḥemmal
Yal asyax yegla yiss-i

Zgiɣ deg iles n medden
Yal taluft degs ttekaɣ
Swaɛdan dgi am uccen
Win d-iṛṛuḥen adyinni annaɣ
Tizia-w akk ẓewṛen ḥaṛcen
Kul wa s-annida yeffeɣ
Hat-iten s waraw nsen
Nnek axxam ur tesinneɣ

Ifat-iyi lḥal
Ass-a d tameddit fell-i
Fkiɣ-as awal
I ṛay-iw yebɣan tiggi
Yebbi-yi uḥemmal
Yal asyax yegla yiss-i

Ṛṛwiɣ aɛwaz n ctawi
Yal taqaɛett d-ges ceḍḥeɣ
Fkiɣ-tt i lexla d yefri
Sked anda ur grarbeɣ
Tura m-id yeldi yiẓri
Ṣṣeḥa-w akud-s faṛqqeɣ
Imi ddunit teṭṭef iyi
Ayen bbiɣ ar d-at-xelṣeɣ

Ifat-iyi lḥal
Ass-a d tameddit fell-i
Fkiɣ-as awal
I ṛay-iw yebɣan tiggi
Yebbi-yi uḥemmal
Yal asyax yegla yiss-i


Ay amsebrid d-iɛedda-n
Muqleɣ-t ma irbeḥ neɣ alla
Griɣed ad ḥettbeɣ wi sɛan
Nnek tfat dgi tiyta
Ṛṛay-iw id-i tt-igan
Ass-a ḍḥiɣ-d am lğifa
Di ddunit ur sɛiɣ amkan
Ma d-lmut ur d-tussa ara

Ifat-iyi lḥal
Ass-a d tameddit fell-i
Fkiɣ-as awal
I ṛay-iw yebɣan tiggi
Yebbi-yi uḥemmal
Yal asyax yegla yiss-i

Espace commentaires... ajouter le votre