Cherif Kheddam

Artiste / groupe : Cherif Kheddam
Genre : kabyle
Vrai nom : Cherif KHEDDAM

Paroles : Sliɣ i yemma / Cherif Kheddam     Ajoutées par : tinna

Acḥal d abrid i sliɣ i yemma tenna-d annaɣ
A mmi ur tesɛid ay cciɣ deg idmaren a k-t-id fkeɣ
Ula d akerfa ur t-rwiɣ (2)
Amek ara k-id-smeɣreɣ (2)

Sliɣ i yemma tenna a mmi ifadden kkawen
Mačči s weclim d ukwerfa i segmun irgazen
(2)

Ulac di tarbut tekfa (2)
A nɛenni a nraju yiwen (2)

Acḥal d abrid i sliɣ i yemma tenna-d annaɣ
A mmi ur tesɛid ay cciɣ deg idmaren a k-t-id fkeɣ
Ula d akerfa ur t-rwiɣ (2)
Amek ara k-id-smeɣreɣ (2)

Cfiɣ yiwen n wass di ccetwa nella nezzi-d i lkanun
Nettawi-d timucuha akken laẓ medden a t-ttun
(2)

Nessa agertil ɣer lqaɛa (2)
Udan ugin ad kfun (2)

Acḥal d abrid i sliɣ i yemma tenna-d annaɣ
A mmi ur tesɛid ay cciɣ deg idmaren a k-t-id fkeɣ
Ula d akerfa ur t-rwiɣ (2)
Amek ara k-id-smeɣreɣ (2)

Tura kra din u s-necfi nerna-ten ɣer wayen iɛaden
Nuɣal nbeddel tikli nettu wid leɛmer rwan
(2)

Imi ddunit tettezzi (2)
I uzekka anwa i yezran ? (2)

Acḥal d abrid i sliɣ i yemma tenna-d annaɣ
A mmi ur tesɛid ay cciɣ deg idmaren a k-t-id fkeɣ
Ula d akerfa ur t-rwiɣ (2)
Amek ara k-id-smeɣreɣ (2)


Espace commentaires... ajouter le votre