Farid Ali

Artiste / groupe : Farid Ali
Genre : kabyle
Vrai nom : Farid ALI

Paroles : Abrid ik yehwan awit / Farid Ali     Ajoutées par : b_music

Abrid ik yehwan awit
Lamaɛna mmet d-afeḥli
Ma yecna-yak farid fahm-it
Ur tettu kečč d-azzayri

D-ineslem ḥmed ṛebbi
D-amaziɣ cfu af laṣṣel-ik
E-kker ma nḥarreb aṛṛumi
Di lkifaḥ cbu atmaten-ik
Naqqes deg-nneɣ ur yelli
Cfu lzzayer d tamurt-ik

Abrid ik yehwan awit
Lamaɛna mmet d-afeḥli
Ma yecna-yak farid fahm-it
Ur tettu kečč d-azzayri

Win yeẓẓan ad iɣellet
Wi-megr-en ad yečč sges
Lmutt arkkel ar n-mmet
Kul-wa s w-aṭṭan nnes
Amjahed ɣer lǧennet
Axabit tečč-it tmes

Abrid ik yehwan awit
Lamaɛna mmet d-afeḥli
Ma yecna-yak farid fahm-it
Ur tettu kečč d-azzayri

Degg drar neɣ di temdint
Kkul yiwen deg mkan-is
Tifext-in qwant ldint
D-aɛdaw ar nekkes isem-is
Di temdint leḥder yif-it
Fk-as iles ḍeyaɛ lɛamṛ-is

Abrid ik yehwan awit
Lamaɛna mmet d-afeḥli
Ma yecna-yak farid fahm-it
Ur tettu kečč d-azzayri

Ccna u-yakk d-lmaɛna
Ma n-sefru ɣef uxabit
Amarkkub atan yenza
Yettu d memmis tḥuṛṛit
Isem-is d-lalla mergaza
M-att ḥeznḍ t a-taqbaylit

Abrid ik yehwan awit
Lamaɛna mmet d-afeḥli
Ma yecna-yak farid fahm-it
Ur tettu kečč d-azzayri

Espace commentaires... ajouter le votre