Farid Ferragui

Artiste / groupe : Farid Ferragui
Genre : kabyle

Paroles : Ay iḍ / Farid Ferragui     Ajoutées par : bouilles

A win yeznuzuyen lǧawi
Di tɣawsa ṣṣer-iyi
Wissen ɣur-k ma d att-affeɣ
Nnan teznuzuḍ tayri
Creḍ kan, awi
Γas ɣlayet ar dak-xellṣeɣ
Yennak yettmuddu-tt Ṛebbi
Mačči d nekki
Ur datt-yeznuzu uɛeṭṭar

Ay iḍ aqli griɣ-d weḥdi
Ak d lexyal-is akk d rray-iw
Ay iḍ aqli griɣ-d weḥdi
La tezzmeɣ deg iman-iw
Ay iḍ...Ay iḍ…
Ay iḍ...Ay iḍ…
Akka i truḥ ddunit-iw!

Ay iḍ yenɣa-yi ṭṭlam-ik
Mreḥba terziḍ-d s axxam-iw
S tebrek terriḍ alḥf-ik
Teḍeqqreḍ-t-id ɣef allen-iw
Tewwiḍ-d rrehba n lweḥc-ik
Teḍeqqreḍ-tt-id ɣer wul-iw
Yeɣli-d fell-i ttexmam-ik
Tesmektaḍ-tt-id i lxaṭer-iw

Ay iḍ...Ay iḍ…
Ay iḍ...Ay iḍ…
Akka i truḥ ddunit-iw!

Axxam yeqqel am tmeqbert
S tmara kan dat-keččmeɣ
Ttwaliɣ-tt di mkul tiɣmert
D lexyal-is s anda i muqleɣ
Ttmektiɣ-d ayen akk i gɛeddan
Ttmektiɣ-d ayen i d itt-ḥemmleɣ
A ssageden-i wussan
Ugdeɣ d awḥid ara mmteɣ

Ay iḍ...Ay iḍ…
Ay iḍ...Ay iḍ…
Akka i truḥ ddunit-iw!

Ay iḍ asmi akken i tella
Ṭṭlam-ik ur d-ikeččem
S umenni tafat tezga
Lweḥc-ik ur ɣ-d-isuwem
Taguni s tmucuha
Lhem nenɣa-t s usirem
Ay iḍ wissen amek i tella
Ma am nek neɣ tbeddel udem

Ay iḍ...Ay iḍ…
Ay iḍ...Ay iḍ…
Akka i truḥ ddunit-iw!

Lemmer ad k-d-iniɣ i gellan
Ur cukteɣ ad d-i-tamneḍ
Tin akkenni dik-yerḥan
Attan ɣer lebɣi-s tewweḍ
I keč kan mu zzin wurfan
Ma d nek seg wid tetweḥḥceḍ
Am nek i-d-ǧǧan yetran
Qim kan d aḥbib tessusmeḍ
D daɛwussu i tḥuzaḍ qim kan
S tayr-ik ad ad txellṣeḍ
D ddeɛwa i tḥuzaḍ qim kan
S tezmert ad ad-texellṣeḍ
D ddeɛwa i tḥuzaḍ qim kan
S wul-ik ad ad txellṣeḍ

Espace commentaires... ajouter le votre