Farid Ferragui

Artiste / groupe : Farid Ferragui
Genre : kabyle

Paroles : Ayen i y-izedɣen / Farid Ferragui     Ajoutées par : bouilles

Fiḥel yessem ad as-kemmleɣ
A tayri abrid-im iḍul
Kul lqedma ad ttwaṭṭfeɣ
Yessa akk d asennan yeččur
Tura dayen deg-m semmḥeɣ
Σyiɣ g brid-im yettḍul
Dayen ma zziɣ ad ḥemmleɣ
Ad k-rreɣ tablaḍt ay ul

Yeqqel-i-d rruḥ dayen ttuɣ
Ayen akk i ɛetbeɣ w'icqa
Yeqqel-iyi-d wul ad zhuɣ
Γas aṭṭan deg-s ireṣṣa
A tayri nek yidem ad tt-fruɣ
Neḥbes ṭṭrad nestenya
A ziɣ f yixf-iw teggul
Felli alma d aẓekka
Mazal di lǧerra-s ad ruɣ
Texdeɛ leɛqed di nura

Tewwiḍ-iyi iɣẓer iɣẓer
Zzat-m tezzewreḍ-iyi
Ansi i-d-sɛeddaḍ yewɛer
Qqiment dgeg-i ccwami
Ur m-ttsamaḥeɣ acuɣer
I txedmeḍ deg-i a tayri
Hdiɣ-am taɛzizt di leɛmer
Tmuddeḍ-as lḥif d imeṭṭi
Ur m-ttsamaḥeɣ acuɣer
I txedmeḍ deg-i a tayri

Tessawḍeḍ-iyi ɣer lebḥer
Di tlemmast tebriḍ-iyi
Tzerrbeḍ-iyi-d s tewser
Ssya w ssya ad d-teggar ɣuri
A tayri i y-izedɣen wexxer
Sɛu nnif deg-i anef-iyi
Ad ruḥeɣ ad zewǧeɣ meeqqar
Di temɣra-w ur d-ttili
Ad ruḥeɣ ad zeweǧeɣ meeqqar
G tmeɣra-w ur ḥedder ur ttili
A tayri i y-izedɣen wexxer
Sɛu nnif deg-i anef-iyi


Espace commentaires... ajouter le votre