Ferhat Imazighen Imula

Artiste / groupe : Ferhat Imazighen Imula
Genre : kabyle

Paroles : Iqvayliyen / Ferhat Imazighen Imula     Ajoutées par : tamazgha

Iqbayliyen

Wid issefrayen
Wid ittmeslayen
Sseqdacen akk “nekni”
“Nekni” lqayen
neɣ win zzayen
Neɣ d “nekni” ur nefri
Armi tessexraben
s “nekni” s waâraben
Iqqaren at zik-nni
Mi d-nesla suɣen
ula d idɣaɣen
D imaziɣen I d-nuki
Tura nfaq dayen
Mi d iqbayliyen
Tagara i d nekni

Ay iqbayliyen
I gesluɣuyen
Di temda n tdukli
D iɣ-isserfayen
D wi’iɣ-isneɣnuyen
M’ara ɣ-tettruzum tikli
ɣer tegmatt tekrem
Tekkatem a ttedrem
Iwakken a nɣelli
Tneqqem deg sirem
Akken a ttidirem
D afus n umesbaṭli
Wid ak I tdurrem
D tarwa i d-ɣurrem
Azekka a wen-t-id ini

Taqbaylit tehwaǧ tarwa-s
Tehwaǧ tadukli
Berkat fell-aɣ tixidas
A nedder akk i tlelli
Aâdaw-nneɣ d aferḍas
Acciwen d nekni
Mur nefka afus
ɣef tegmatt
Tagduda-nneɣ a ttali

Wid I ttwakelxen
Nenwa-ten hercen
Rray asen leɣlaḍ
Isem-nsen feddxen
Yerra-ten ttrewcen
Ul-nsen am ublaḍ
Di tikta i llxen
Si tikli n wuccen
Si d ass-n ara neqlaḍ
Win i ten-iselxen
D aâdaw yeṭṭurcen
Ten iǧǧan ul d asemmaḍ
Lebɣi i ten-icelxen
Yeǧǧa-ten kerrcen
Deg-neɣ ur ten-nɣaḍ

Agma bu nneyya
Yedman lfayda
Deg uxsim ur nettbelliz
Tiɣaltin meyya
Snat din yiwet da
D lheq i ɣef i nettkezziz
Luṭunumi-ya
Aâqel-itt d tirrugza
Macci d labitiz
Di nfeḍḍ deg i naâya
ɣi nekker ɣer tarda
Akken ur nettegliliz
Dda yusef ataya
Yid-s s tussda
Aqbayli ad yiâziz


Espace commentaires... ajouter le votre