Ferhat Imazighen Imula

Artiste / groupe : Ferhat Imazighen Imula
Genre : kabyle

Paroles : Necfa-d / Ferhat Imazighen Imula     Ajoutées par : b_music

Necfa-d i yiwen waḍu
Asmi id-yekker am tlelli
seba isseggwasen yettsuḍu
Nekwni am yizan i neɣelli
Nenwa lmut telha i wuẓu
Akken tudert ad d-temɣi
D ṭejjra n lehlu
Ara nettdari
Mi nruḥ ad nerẓ azaglu
Gma-s ad aɣ-d-iḥelli
Tudert-nneɣ d yir saru
A gma Djilali
Ar iḍ-a la nettraju
Ass-nneɣ ad d-yali

Yiwwas i nerfed asefru
D tafsut id-ilulen
Assirem-nni ɣef nettru
Yeğğuğuğ-ed zdat wallen
I wawal yekkes ukukru
Nga i tmaziɣt iɣallen
I s ara naru
Ass id-yeflalen
Mi truḥ snesla ad aɣ-tebru
D yistma-s i ɣ-d-yemlalen
Tudert-nneɣ d yir imru
Yettun ass mellulen
Nettraju axxi ad aɣ-d-ikru
Tira i tt-yuklalen
I tmurt inneqlab wudem
Ulac win i tent-iferzen
Win yekren ɣer leslaḥ yeddem
Lmut baẓel i ɣ-tt-zzenzen
Ṭṭamεen ad ṭṭfen leḥkwem
Ṭṭamεen akw ad aɣ-arzen
Nwexxer nqeddem
Leḥyuḍ ad aɣ-merzen
Nekwni awal mi t-id-nexdem
S tmaziɣt i t-id-newzen
Abrid-nneɣ xas yeqdem
D win ifazen
Yes-s lweqt ad t-id-negzem
Ad yekfu lehzen

A Yugurten a Masin
A Kahina d Meqqwrani
Takuba ur d-yusin
Azekka ad tili

A Dda Lmulud a Yasin
At emruc Bennay Weli
Tamaziɣt tarwa ad tt-tissin
Ad tt-id-nessali

Mbarek At Mangellat da mer
li laimec d wid kwen icban
Abrid id-iwwim yemer
D iṭij i ɣ-d-ittban

A Rachid Tahar d Djafar
Mustaṭha d Djilali
Xas teğğam-aɣ ur d-iḥḍer
Ass-nneɣ ad yali
A Lmaruk Tunes Lezzayer
Tamazɣa azizen fell-i
Tamaziɣt ard att-nɣer
Ala tt-nettwali

Espace commentaires... ajouter le votre