Hacene Ahres

Artiste / groupe : Hacene Ahres
Genre : kabyle

Paroles : Fiḥel ma ẓriɣ-kem / Hacene Ahres     Ajoutées par : mohouvouj

Ma yella ur nudeɣ fellam
Mači d abri dur n-ufiɣ
Ur d-iyi taɛṛiq tansa-m
Limmer uksaneɣ ar nesteqsiɣ
Geraneɣ id zgan laɛwam
Ẓriɣ ula ansi in-ɛeddiɣ
S lbaɛd am nahduɣ slam
Ayen iyi ḥejben fellam
As d alseɣ, ad am iniɣ

Fiḥel ma ẓriɣ-kem
Anef i wul ad yawi iri
Tamuɣli-w ɣurem
Leǧruḥ aten id saki
Mi waleɣ sgem
Am akken sakdeɣ lemri
Ideddi-w d kemm
Ccama-s d nekki nni
Fiḥel ma ẓriɣ-kem
Yennum dayen ulac-ikem
Ul ihenna-yi
Ass-a yessusem
Ur tettlaɛaj ttxilem
Qqim kan d asmekti

Fiḥel ma ẓriɣ kem

Ifuk wayen ara am iniɣ
Kfan lahdur di tayri
Xas yeččuṛ wul ur ufiɣ
Ansi ara d ɛeddin s imi
Ur mazal ass-a ad nadiɣ
Fellam uyseɣ dayen nni
Yeǧǧ-ayi sgem wayen aṛǧiɣ
Ɣulleɣ ula d nekki nni
Asawen nni dgi yaɛyiɣ
Tfuk ass-a dges tikli
Deg awen ak id ttmektiɣ
Siwa taṛeẓg ay ufiɣ
Ttuḥettfeɣ dayen kfiɣ
Aɛyu ula d kemmi nni

Fiḥel ma ẓriɣ kem
Xas akken aɛzizeḍ i tmuɣli

Anda-ten ak lahduṛ nni
Ay tenniḍ d way menniɣ
A selqaḍeɣ di tikti-w
Lebɣi-w ak deg-s ay tufiɣ
Suliɣ lebruj s umenni
Qareɣ-as kan yidem ad iliɣ
Dges ay aṛǧiɣ tili
Asirem nni akken dduriɣ
Ziɣ d lekdeb irkulli
Ula dayen id ttmektiɣ
Ma waleɣ degm ass-agi
Aḥṣu s yir tamuɣli
Fiḥel temses d imeṭṭi
Xas ugiɣ tidett am ttiniɣ

Fiḥel ma ẓriɣ kem
Kfan-t wallen-iw d ayen nni

Yifit limmer asent nefsi
I tyiras deg ulawen
Xas ma teǧǧhed tannumi
D wayen ak iɣ-icudden
Imi lɣella-s d cḥani
N wayen id aɣ d-iṣaḥḥen
D kem neɣ d nekkin nni
Ur yelli win iḍelmen
Am semḥeɣ kem semḥ-iyi
An semḥ i twenza iɛeksen
D-acu ara aɣd-egg ass-agi
D-acu ara seng i tayri
D tagi i d tagara nni
Ugaden ak widen iḥemlen

Fiḥel ma ẓriɣ kem
Dhen-t wallen anda nniḍen


Espace commentaires... ajouter le votre