Hacene Ahres

Artiste / groupe : Hacene Ahres
Genre : kabyle

Paroles : Sameḥ-iyi / Hacene Ahres     Ajoutées par : samimag

(Sameḥ-iyi : version - 1998)

(Astexber:)
Rwel ula d kem felli
Uqbel ad akem-tenṭeḍ
Ma tḥuza-kem ur tesɛi ddwa

Ur d-ssilqiq di tayri
Deg ul ad tt-id ssewweḍ
Fiḥel ad tt-id ssewweḍ
Γas tewwa ad m-id-ban teɛṣa

Ayen akk tesɛedda felli
Ur ttɛemmideɣ ad t-jerrbeḍ

Semmḥeɣ-am ṛuḥ eǧǧ-iyi
Semmḥeɣ-am ṛuḥ eǧǧ-iyi
Semmḥeɣ-am ṛuḥ eǧǧ-iyi

Hess-iyi-d qbel ad truḥeḍ!

( Bis)
Ayenni yakk i y-iǧǧan
Di ddunit ur t-ɣellteɣ
Yal iḍ ad yi-d-yawi ṭṭlam
Zzman nni i deg ay ḥemmleɣ

Ma d kem i d-wwin wussan
Deg zal i kem-id-mlaleɣ
Yak wid n tayr-iw ɛeddan
Di tirga-w i ten-ẓerreɣ

Tnudaḍ-iyi-d, ufiɣ-kem
Amzun tesliḍ-d i usiwel-iw
Lebɣi-w icudden ɣurem
S lqis tezgiḍ-d i lxaṭer-iw

Ul-iw idehhu yessem
M'ara tiliḍ ger wallen-iw
Tidett a yi-tettezzem
Ttkellixeɣ g iman-iw

Simmal ad tt-waliɣ dgem
Ittzad yirrij i tmes-iw
Yexleḍ layas d usirem
Rɣiɣ ɛemmdeɣ i ccyaḍ-iw

Fehmmeɣ-kem qbel ad d-theḍreḍ
Ssneɣ-kem qbel ad nemlil
Di ccfayat-iw tzedɣeḍ
Γas ul-iw ur kem-yeɛqil

A ttwaliɣ dgem tayeḍ
Dges tcubaḍ s lkil
Ḥemmleɣ akken i tḥemmleḍ
Tettzad skud nettemlil

Yttɣaḍ wul-im ad t-ɛeggbeḍ
S tayri-m ur nettɛeṭṭil
Fehmeɣ kul ma yi-d muqleḍ
Teẓriḍ nek yidem aḥlil!

Ẓṛɣ u-y-tettdumḍ ara
Ad truḥeḍ ula d kemmini
D acu ara y-id-yexdem wassa
D acu yi-d-yeǧǧa iḍelli

Ruḥ kan axir s taḍsa
Qbel ad taɣ deg-m ad temɣi
Ul-iw si tayri yeḥfa
Ykfa-t ṣṣdid n tayri

Fiḥel ad d-negri di nndama
Tewɛer m'ara d-testeqṣi!
Neḍmeɛ tafsut di ccetwa
Nettɣaḍ kem d nekkini

Tḥesleḍ-iyi di tgersi
Ur tebliɛeḍ ur d-tekkiseḍ
Γas ma tessdhuyeḍ-iyi
Ma ulac-ikem ad yi txaṣṣeḍ

Ttxilem ur ttnadi felli
Di tirga ad yi-d-temlaleḍ
Kellex-as ula d kemmini
I wul-im qbel ad t-kellxeḍ

Neɣ ad ɣ-tcudd tannumi
Ad d-taf abrid ad ɣ-tenṭeḍ
Semmḥeɣ-am ṛuḥ eǧǧ-iyi
Sameḥ-iyi qbel ad ttruḥeḍEspace commentaires... ajouter le votre