Hacene Ahres

Artiste / groupe : Hacene Ahres
Genre : kabyle

Paroles : Seḍsitt / Hacene Ahres     Ajoutées par : mohouvouj

Ur ḥtammeɣ ara
Ur bniɣ ara
M-itt yekkes zman si nṣib-iw
D-acu id sebba
Ur d teẓriɣ ara
Tekka-d nig n tayri-w
Immi-w s tmara
S-imeṭṭi ik yenna
Ḥader-it tinna d rruḥ-iw

Ttxil-k, ttxil-k ak wessiɣ
Γas lḥeq ur tesɛiɣ ara
Ayen akk, Ayen akk ar ak inniɣ
Fahm-iyi ur uksaneɣ ara
Fhem ayen i nqesdeɣ
D wayen ɣer iɛetbeɣ
Tin akken sarmmeɣ
Id yegra ɛurek ass-a
Fell-as ak hedreɣ
Mačči ad sferɣeɣ
Ayen id ak mennaɣ
Yides ad tafeḍ lahna

Seḍs-it, seḍs-it, seḍs-it, seḍs-it
Settu-yas lhem
Sefreḥ-it, sefreḥ-it, sefreḥ-it, sefreḥ-it
Ekkes-as axemmem
Settu-yas lhem, ma tḥuzatt s-irri
Ekkes-as axemmem, rnnu yas tayri
Γef lḥub-iw yeqdem, lḥub-iw yeqdem,
Lḥub-iw yeqdem d sḍid ger yeɣsan-im

Ẓriɣ, ẓriɣ ak id hder fell-i
Γef lemḥibba neq amek tella
Assen zdat-k ad tewwet dgi
Ak id ḥku kulci mxalfa
Ad iyi teseḍlem
Temẓi att tezem
Lekdeb at seggem
Tidet ur d tẓerḍ ara
Tayri-w att teddem
Zdat-k att tegzem
Sekra ara texdem
Ul-is ur tebɣi yara

Seḍs-it, seḍs-it, seḍs-it, seḍs-it
Settu-yas lhem
Sefreḥ-it, sefreḥ-it, sefreḥ-it, sefreḥ-it
Ekkes-as axemmem
Settu-yas lhem, ma tḥuzatt s-irri
Ekkes-as axemmem, rnnu yas tayri
Γef lḥub-iw yeqdem, lḥub-iw yeqdem,
Lḥub-iw yeqdem d sḍid ger yeɣsan-im

Ussan, ussan att-id smektin
Mkul asemekti att-id yesru
Ad temekti w-id nesɛedda d-issin
Mačči dayen ara nettu
Aṭas i nezha
Aṭas i neḍsa
Ruḥ a lemḥiba
Fell-am ar d-anettru
Mazal camma
Ur tḥellu yara
Ad teqqim lebda
Ad trreq degi am usafu

Espace commentaires... ajouter le votre