Hacene Ahres

Artiste / groupe : Hacene Ahres
Genre : kabyle

Paroles : Tin d-iyi srun / Hacene Ahres     Ajoutées par : mohouvouj

(Tin d-iyi srun : version - 2012)

D tin iyi ḍṣan id iyi srun
S tayri-s mi dayen ḥefiɣ
D tin cedhaɣ iyi ttun
Xas nek la tt-id ttemaktiɣ
Deg ul tin ad yettṣuḍun
Waḥdi kan deg-es ay reɣiɣ
Leǧruḥ iqaẓen akk ḥelun
Nek seg-em mazal ḥeliɣ

Yeqqim d ajedid usmekti
S cefaya-s seɛdayeɣ ussan
Muḥal a iɛeraq wudem-im
Wina iwumi zzin itran
Imi ibeɛdeɣ ɣef alen-im
A win yellan ddaw uḍar-im
Zzuɣer-iyi am ṣebbaḍ yaḥfan
Xas ulama ad laxyal-im
Ad tedduɣ di rekaḍ-im
…….sewab ur yeqqim
A ttan tibahb-iw fell-am

Ma gguleɣ-am s idarwicen
Ḥeṣṣu yiwen ad nekini
At walleɣ deg ul-awen
At wul-awen d asmiḥi
Ḥemlaɣ wina iyi-d ixelqen
Umneɣ s rebbi yiwen
Syin ɣur-es ad kemini
D cefaya id ifegḍen
D aḥeml-im id iḥemlen
D ul-iw yisem id imeǧden
D acu ar ad yaḥbes yimi

Seg asemi ittebbubeɣ ur s beriɣ
Taɛkumet-iw ad laḥmala-m
D aḥulfu kan i ttebɣiɣ
Mi tebaɛdeḍ, baɛdeɣ fell-am
Aṭas i nudeɣ leḥiɣ
Kkes-ed abrid ur bbiɣ
Ulac-i-kem amzun xelan
I wul-iw deg-em ufiɣ
Tayri-nni n tidett isefkiɣ
Asemi itt-isbur i ẓeriɣ
Muḥal ad yeddu ɛaryanEspace commentaires... ajouter le votre