Haddad Fateh

Artiste / groupe : Haddad Fateh
Genre : kabyle

Paroles : Lfen / Haddad Fateh     Ajoutées par : mohouvouj

Ayen akk d twalint w-allen
M-it neẓṛa nezha neɣ nxaq
Medden degs d tweḥid-en
S-lfen it ibna uxellaq
Tafat-is teḍḍwa-d medden
Bḥal iṭṭij m-ad yecṛṛeq
Sser-is win it-ifehmen
Iddem-d segs yugg-as yeḍleq

Llulɣ-ed d-afenna walaɣ
Yal leḥǧab ikes af allen-iw
Γas ɛetbeɣ ur ndimmeɣ
Nniɣ-d ayen ibɣa w-ul-iw
Iw ugur-en ur unnizeɣ
Γas zgan deg brid-iw
Yis ma muteɣ ar-ad wajbeɣ
I yaɛdawn d yeḥbiben-iw

I yaɛdawn d yeḥbiben-iw

Lfen d-abrid zeddig-en
D-lebḥaṛ wesiɛ-en
Ijemmeld acḥal iɛɛuṛaf
Si zik it snen medden
S-ṭmmeɛ it muqlen
M-ad dbab-is ixxef-is yuzaf
Awwi-d win it-iḥemmlen
Seg-ul zeddig-en
Sser di ddunit at yaf

Isen ad yefṛeq gar medden
Iẓṛa bnaddem g-iman-is
Ur zmirren ad as ɛaṛqqen
Deg allen ig ɛeql iḥbiben-is
Ma yella win t-iɛecqqen
Ilzem ad yaṛhen temẓi-s
Wim mu yezdeɣ deg dammen
Ilaq ad i-ṣaṛf adif-is

Netta d-lwaqt mxallaf-en
Γas akken dduklen
Cuban di ṣebḥ d tmeddit
Lwaqt win it-itebɛen
Yesa gar imasen
Di ddunit-is tdum talwit
Lfen win it inusben
Lehna s d-iban-en
Att iṭṭafaṛ nettat tuggi-t

Ugadeɣ att baɛdeḍ felli
D-kečč inni d-asirem-iw
Uggadɣ ad ikemmel ad yeɣli
W-ayen id yeggran si tayri-w
Tecfiḍ nehder akken an-illi
Kečč-inni nnek yakk d nṣib-iw
Teẓṛiḍ zman ur yett-qili
Alla kečč id yeggran s-idis-iw

Yis id lulleɣ
Yis iɛaceɣ
Yis ara mteɣ
S-yis i tebna ddunit
Awal ma bɣiɣ at id hedṛeɣ
Ad susmmeɣ
S cewṛ-is ma yella derit
Imlayi taqcic ḥemleɣ
Yeḥdeṛ mi ggujel-eɣ
Yettru mi tedda d tislit .


Espace commentaires... ajouter le votre