Hakim Tidaf

Artiste / groupe : Hakim Tidaf
Genre : kabyle
Vrai nom : Hakim TIDAF

Paroles : Id yegran kemmelit / Hakim Tidaf     Ajoutées par : mohouvouj

(Id yegran kemmelit : version - 1999)

Sefruyeɣ ul-iw d amejruḥ
Yal tizlitt Ggiɣ-as aṛṛuḥ
Mi cennuɣ ɣaf tudert-iw
Mmuɣebneɣ d amecṭuḥ
Si d-ldint wallen-iw di dduḥ
Tesemɣi-d laɛyub temẓi-w
Di lɛaql ur d igra ciṭuḥ
Iḍaq wul ula anda (i)ṛuḥ
Imi di temda lfuṛuḥ
Ctaqeɣ ad seggeɣ afus-iw

Id yegran keml-it
Yidem awi-t
Ur d yuttuɣal
A yir ddunit
Teččuṛeḍ kan d awal
Lhemm-iw leqm-it
Ad yefk ixulaf d cwal
Asirem s tirga n ɣellet-it
S wawal lebɣi newweḍ-it
Narǧa attbeddel mazal
Lfaṛḥ deg ul nectaq-it
Di sin n gezm-it
Mi neẓṛa d lmuḥal

Asmi akken id luleɣ
Id ḍallen lahmum di twenza-w
Deg-sen ḥeṣleɣ
Zaǧawen di ṣṣuṛa-w
Aqli-yi bahbeɣ
Melmi (ar)a ḍilleɣ (ɣa)f lahna-w
Mi senniɣ asen rewleɣ
Tagara ad ttwiṭṭefeɣ
Yissem id neggi tasa-w
Yal tama dg-i mmuqeleɣ
Ad afeɣ dg-es xuṣṣeɣ
Akka ula d laḥmala-w

Ay aḥbib anef-iyi
I yellan deg ul-iw anef-as
Fiḥel imeṭṭi
Yal yiwen s nnuba-s
Lfaṛḥ n temẓi
Ur s ḥusseɣ i lbenna-s
A nneɣ a sidi Ṛebbi
Γur-ek nettɛenni
Wali-yeɣ-d ula yiwwas
I kečč kan ma ara an cetki
Negguma an thenni
Felleɣ yugi ad yali wass


Espace commentaires... ajouter le votre