Hakim Tidaf

Artiste / groupe : Hakim Tidaf
Genre : kabyle
Vrai nom : Hakim TIDAF

Paroles : Iṛuḥ / Hakim Tidaf     Ajoutées par : mohouvouj

(Iṛuḥ : version - 1999)

Anda akken i mmaren idammen-ik
Asirem deg-s ad yemɣi
At nebnu attali tmusni-k
Deg-s wi(n) iswan ad yemmekti
S ddahb an aru isem-ik
Neggul fellas ur yefni

Taɣlid arrahba (ɣa)f tmurt
Idurar maṛṛa n awllen
Yaḥzen wargaz tameṭṭut
(ɣa)f Yir lexbaṛ id yewweḍen
Mi nesla Lwennas yemmut
It iɣedṛen d iɛdawen
Neẓran ibaneɣ-d ttbut
Wigad nni n ɛeliten

Iṛuḥ... Iṛuḥ ...
Iṛuḥ... Win akken n ḥemmel
Iṛuḥ... Iṛuḥ ...
Iṛuḥ... Lwennas win n ḥemmel

D idurar id lɛemṛ-ik
Taɣliḍ deg irebbawen nsen
Fellasen i mmaren idamen-ik
Ḥuderenten ur axnunsen
Ur nettsemmiḥ di lmut-ik
A lukan ak in ḍefṛen
S tdukli an refd ṣṣut-ik
Iɣ yarran d igrawliwen

Iṛuḥ... Iṛuḥ ...
Iṛuḥ... Win akken n ḥemmel
Iṛuḥ... Iṛuḥ ...
Iṛuḥ... Lwennas win n ḥemmel

Dayen tebdiḍ ma an kemmel
Abrid-ik ar d-aten awi
I(y)ɣumen at id nessekfel
Wi ttun a tid nesmekti
Aken (y)ibɣu tagmatt taɣfel
S yissem-ik att id nesaki
Taɛkumt ar d as neddukel
As naṛẓ lqid i tlelli

Iṛuḥ... Iṛuḥ ...
Iṛuḥ... Win akken n ḥemmel
Iṛuḥ... Iṛuḥ ...
Iṛuḥ... Lwennas win n ḥemmel

Isem-ik yuli s igenni
D amezruy ad qqimeḍ
D ṣṣut-ik ay ttilelli
N lqid nni id sɣaṛseḍ
Taɣliḍ (ɣa)f tmaziɣt nni
Tinna aken if it cewḍeḍ
Am ass-a a ttid nawi
Deg uẓekka-k ad armimezeḍ

Iṛuḥ... Iṛuḥ ...
Iṛuḥ... Win akken n ḥemmel
Iṛuḥ... Iṛuḥ ...
Iṛuḥ... Lwennas win n ḥemmel


Espace commentaires... ajouter le votre