Hakim Tidaf

Artiste / groupe : Hakim Tidaf
Genre : kabyle
Vrai nom : Hakim TIDAF

Paroles : Tabratt / Hakim Tidaf     Ajoutées par : mohouvouj

(Tabratt : version - 1999)

Arriɣ lqid i yiles-iw
Yuɣal d amaḥbus (de)g imi-w
U(r) kem id yettader
Ayen ak kemseɣ deg ul-iw
Am tin yaru d afus-iw
D tabṛatt-iw ḥader
Deg-s timiqwa imeṭṭawen-iw
Id ssaɣlin lahduṛ-iw
Dges am (i)d ittban wudem-iw
Am inedduɣ di lxaṭeṛ

Tabṛatt imen uriɣ
Γṛ-itt kan waḥdem
Fahm-itt am akken lliɣ
S imeṭṭi-w i tezem
Deg-s ayen imen nniɣ
Gguleɣ ur taḥkiɣ
Siwa i kem

Deg uḍan I ttaruɣ
Aεwaz d aṛfiq-iw
Ur ddiɣ attekfuɣ
Armi icab yixef-iw
D awḥid ttḥussuɣ
Yal awal ad tettruɣ
Γumen imeṭṭawen-iw
Ma yella wayen ttuɣ
Deg isefra am tin arnuɣ
Alimer attselḍ i ṣṣut-iw

Tabṛatt imen uriɣ
Γṛ-itt kan waḥdem
Fahm-itt am akken lliɣ
S imeṭṭi-w i tezem
Deg-s ayen imen nniɣ
Gguleɣ ur taḥkiɣ
Siwa i kem

Tabṛatt nni a(ra) teɣṛeḍ
Turan di tefsut
Leǧwab ḥader at tarreḍ
I wul-im ahdut
Dges ma (a)t ḍilleḍ
Aḥseb tessusmeḍ
(de)G imi-m ur d i teffeɣ ṣṣut
Di tazwara attwahmeḍ
Tagara attfahmeḍ
D tabṛatt-iw tanegarut

Tabṛatt imen uriɣ
Γṛ-itt kan waḥdem
Fahm-itt am akken lliɣ
S imeṭṭi-w i tezem
Deg-s ayen imen nniɣ
Gguleɣ ur taḥkiɣ
Siwa i kem


Espace commentaires... ajouter le votre