Idir

Artiste / groupe : Idir
Genre : kabyle
Vrai nom : Hamid CHERIET

Paroles : Zwit Rwit / Idir     Ajoutées par : baalalou

Laɛmum lexwal iḍulan
Iqṛiben akken ma llan
D-itmɣṛa aten msaman
Zwit Rwit...
Ya bu backiḍ ɣef tuyat,
If slawlwent lxalat
D keč I teṛǧa tswiɛt
Zwit Rwit...
A yafus lɛeb-itt
A lbaṛud ḥmit
A tzlez tegnit

Wwet-et ay-inebgawen
Lawan n-tagmat d-wa
Azzel-t ay imɛṛaḍen
Txuṣ tiqit n lqahwa
Kunwi ay iḍabbalan
Gerrezet-eɣ-id zzedwa

Timɣaṛin d-ttslatin,
Tinuḍin tt lewsatin
Aggur itran flalin
Zwit Rwit...
D lawan a tulawin
Att sereḥ-em-t I tiɣṛatin
Kem a yemma-s bb uzyin
Zwit Rwit...
Ttamɣṛa n-mmi-m
F teqqen-eḍ afzim
Ttu akw cḥan-im
Lawan rssed a-weltma-s
Sseker-ed tizyiwin im
Urar agi ḥelless-em t as
Deg-awal akken d yaqqim
L feṛḥar d yali wass
Tagmat garaneɣ ar d ili

Ih ya iha wwet-et afus ahawahaw
Ih ya iha wwet-et afus
D yekker zhir
Ih ya iha ǧǧet tismin ɣeṛ deffir
D yekker zhir d yekker zhir
Ǧǧet tismin ɣeṛ deffir
Ih ya zwitt Ih ya rwitt
Aya lalalala….


Espace commentaires... ajouter le votre