Inasliyen

Artiste / groupe : Inasliyen
Genre : kabyle

Paroles : Idurar / Inasliyen     Ajoutées par : baalalou

Ay idurar n Leqbayel…acḥal zzadwat jeddi ig qubel

Taṣebḥit yekker yelsa arkasen
s wefḍis d wemgar i yezger isafen,
yenheṛ ssin yezgaren
D kunwi, d kunwi, d kunwi, d kunwi ay idurar…d kunwi, d kunwi, d kunwi, d kunwi id-yeǧǧan amɣar

Ay idurar n Icawiyen…

D iṣmayem i yemgar iḥeṛqan i yerden
dinna ay serwaten akit ayen i d-jemɛen,
am netta am ifellaḥen
D kunwi, d kunwi, d kunwi, d kunwi ay idurar…d kunwi, d kunwi, d kunwi, d kunwi id-yeǧǧan amɣar

Ay idurar n Iheggaṛen…

Temẓi-s yesɛedda-tt d teqeṭɛit n tɣeṭṭen
Tanalt-is yebḍa-tt d uṭaṛus i t-iṛufqen
imenɛ-it deg lemḥayen
Jeddi, jeddi, jeddi, jeddi d izem n idurar…jeddi, jeddi, jeddi, jeddi i yesɛa d lesrar


Espace commentaires... ajouter le votre