Karim Izli

Artiste / groupe : Karim Izli
Genre : kabyle

Paroles : A tayri rrif rrif / Karim Izli     Ajoutées par : Karim_Izli

A snitra dduḥ n temẓi-w
Tecfiḍ asmi tetti fif
Tayri deg aγerbal n nnif
S tezlatin
Tizlatin i kem -inundan
Γer Menguellat d Sliman
A tayri mmektaγ-d ussan
deg wasif
Ih a tayri rrif rrif
A wer tesεuḍ aγilif

Urgaγ-kem teddiḍ yid-i
Γer ubrid ttun medden
Di tlemmast n wurti
Ger yidurar izegzawen
Ḥulfaγ tafekka-m tezdi
Tafekka-w tecfa tidi
Tamelsa teǧǧa temẓi
Mi akken i yi-tezzmeḍ imi
Ih A tayri rrif rrif
A wer tesɛuḍ iγisi

A snitra dduḥ n temẓi-w
Tecfiḍ asmi tetti fif
Tayri deg aγerbal n nnif
S tezlatin
Tizlatin i kem -inundan
Γer Menguellat d Sliman
A tayri mmektaγ-d ussan
deg wasif
Ih a tayri rrif rrif
A wer tesεuḍ aγilif

D taγect-im i ḥemmleγ
Am tafat taneggarut
Neγ am ujeǧǧig amaynut
N yiwen wass di tefsut
Tafekka-m akked wudem-im
Ur ten temḥi ara tatut
Tudert asirem wissen
Ma testeqsa-d lmut
Ih a tayri rrif rrif
A wer tesɛuḍ tagut.

Espace commentaires... ajouter le votre