Karim Izli

Artiste / groupe : Karim Izli
Genre : kabyle

Paroles : Yir targit / Karim Izli     Ajoutées par : Karim_Izli

Tebγam aman ad qqimen
Ad ctiqen tiregwa
Tebγam aḍu ad as kksen
Tiγalltin akked tẓegwa
Iḍ tebγam ad yedderγel yerna
Ad s-seffint ula d allen

Nekk tayri bγiγ ad tehbel
Nebla tafsut ireqqen
I wul-iw bγiγ ad icekkel
Ar usennan iḥedqen
Ad mmeslayen yizgaren aked
Tuga izegzawen
Bγiγ takečča n yisγaren ad tt -tenγ
Tili ara tt-iḥazzen

Daεwessu bγiγ ad tezdel
Tirgett yurwen imcumen
I umcum bγiγ ad yekbel
S ugris n wid immuten
Bγiγ azrem mi ara yessenfel aglim-is
Ad ibeddel d aseγwen
Bγiγ aseγwen ad ittel timegraḍ
N wid finan imdanen

A ttwaliγ yiwet tmeddit
D ssem i ken-id tessusuf
D leqwas n yir targgit
Tazmert nwen ad tuzzuf
Lγella ad teffeγ ḍaruf tizizwit
Ad d-teĝĝ ula d aweṭṭuf
Tudert ad wen-tuγal d lxuf d tallit
Ad tezzuγrem tawaγit.

Espace commentaires... ajouter le votre