Karim Tizouiar

Artiste / groupe : Karim Tizouiar
Genre : kabyle

Paroles : Ṛğu-yi / Karim Tizouiar     Ajoutées par : tilleli92

Ḥusseɣ s leɛqel ifferfer
Ass-n mi mlalent wallen
Ḥusseɣ s leɛqel ifferfer
Ass-n mi mlalent wallen

Times deg ul-iw tekker
Tezhher m-bla isɣaren
Times deg ul-iw tekker
Tezhher m-bla isɣaren

Teğğiḍ-iyi-d iles-iw iḥar
Ԑerqen-as imeslayen

La la la la la laaaaa

***************

Ass m-akken qaṛen medden
Nekkini zgiɣ d isem-im i kettbeɣ
Nwiɣ ad ferḥeɣ yes-m
Xas akken di llakul ad d ttixreɣ
Ziɣ tesɛiḍ sin wulawen
Nek d wis sin i sneɣ
Amenzu tefkiḍ-t dayen
Ziɣ yesɛa axxam-is yezdeɣ
Ṛğu-yi, ṛğu-yi tezgiḍ gar wallen xas fell-am beɛdeɣ
Ṛğu-yi, ṛğu-yi tezgiḍ gar wallen xas fell-am beɛdeɣ

Ahat tecfiḍ ɣef asmi akken id-ussiɣ
Nek ɣileɣ ul-iw inuda yufa
Tawwurt n wul-im i nwiɣ ldiɣ
S ufus-im iyi-d-tefkiḍ tissura

Ziɣ d tissura n lḥebs i wwiɣ
Tawriqt-iw dayen testenya
Di lkkaẓirna-m i d-griɣ
Asmi wwdeɣ ɛecrin sna
Iwumi, iwumi, iwumi leɛtab yak lmut tella
Iwumi, iwumi, iwumi leɛtab yak lmut tella

Amek ara ṣebṛeɣ amek ad yass iḍes
Tesserɣeḍ tassa-w s tirɣi ur nḥellu
Ul-iw ɣer lğih-am ayen akken yuyes
Yessaram ziɣ di lmuḥal yettraju

Ziɣ si zik i yettwaqqes
Ur yeẓra anida i ileḥḥu
Terriḍ-t d lqaɛa ɛfes
Win yeḍṣan ḥader ad ten-iru
Anef-iyi, anef-iyi, anef-iyi weḥdi ma kem ɣas zhu
Anef-iyi, anef-iyi, anef-iyi weḥdi ma kem ɣas zhu
Anef-iyi, anef-iyi, anef-iyi weḥdi ma kem ɣas zhu


Espace commentaires... ajouter le votre