Karim Yeddou

Artiste / groupe : Karim Yeddou
Genre : kabyle
Vrai nom : Karim YEDDOU

Paroles : Axir mi truḥeḍ / Karim Yeddou     Ajoutées par : b_music

Axir mi tṛuḥeḍ
Tura mi tbeɛḍeḍ
Isem-im at sefḍeɣ
Ad d-ḥyuɣ ledɣi-w

Limer i yi-teqqimeḍ
S tayri-w ad tleɛbeḍ
Iẓri-w at-jerḥeḍ
Ad tɛeḍmeḍ temẓi-w

---------

D ẓẓerb i ktaleɣ i tnumi
Teshel tewɛer acimi
Bdiɣ-tt tebna-yi sburraɣ-tt
Umneɣ-tt temla-yi hubeɣ-tt
Ugiɣ-tt tebɣa-yi ɛewqeɣ
S lḥir s lxiq gulleɣ
Ԑuhdeɣ tayri n wulawen
Tin akken i ğğan wallaɣen
D abrid inğer uɣilif
Ɣer deffir iggra nnif

(Refrain)

Cfiɣ tiṭ-im mi tettru
Mektaɣ-d lḥanna uɣurru
Taḍsa-m tecbeḥ tettḍuṛṛu
Texḍa i wayen i d-tberru
Tikli-m tewzen tettɣummu
Tebrek daxel-im la tegemmu
Temlel tedda d iɣisi
Ma ad tt-iffer uɣerbal-nni
Ger-aneɣ iḍelli ad t-aniɣ
Azekka s wass-a ad twaliɣ

(Refrain)

Qeḍran ma yezwar si imi-m
Tament teggra ula i wumi
Temɣer tusem si temẓi-m
Luḍa tɣumm-itt tizi
D lmeɛna-s irriɣ d tilisa
Ḥuddeɣ-d rray-iw yefsa
Awal i iga d aweṣṣi
Alluy i tguni i trusi
Tayri-m ḥlawet s wigi
Tayri leqdder d umenni

(Refrain)

Espace commentaires... ajouter le votre