Lani Rabah

Artiste / groupe : Lani Rabah
Genre : kabyle
Vrai nom : Rabah LANI

Paroles : A tin ɣef ig ul yeḥreq / Lani Rabah     Ajoutées par : Azulfellawen

****Refrain****
A tin ɣef ig ul yeḥreq
Tmeḥn-i lɣiba-m
Iṭṭij yexsi ur yecreq
Yuqel-i wass d ṭṭlam

Ḥefḍeɣ kra ur nlaq
Гef lǧal n ṣṣifa-m
Yebɣa webrid i yeɛreq
La ixetter ttexmam

Ziɣ ul d kem i yectaq
D kem a zzin arqaq
M'akka kra ur s-iban

Nesɛedda ussan lɛali
Гas tikwal d imenɣi
Гef lehna i nettnadi
Tayri akk-a

Ḥemleɣ ma d-rfuḍ fell-i
Neɣ ma d-ruḍ imeṭṭi
Tesɛiḍ sser ineqq-iyi
Mi kem- ḥemleɣ

Limer ufiɣ ad d-dduḍ ɣur-i
An nnaɣ ddunit akken-nni
An aweḍ kra nettmenni
Ad ndukkel lebda

****Refrain****

A wi izṛan amek tettiliḍ
Ma d ṣbeḥ fell-am neɣ d iḍ
D ddeqs aya seg ur nehdir
Meqqret tujma-m

Ahat yis-sen ay tettɛiciḍ
Ussan ideg-i nesxelwiḍ
Urna tayri-nnsen tettfeggiḍ
Tettekkes kra-m

Ma d nekk lxaṭer-iw ma iḥir
Ḥkuɣ-as tent i lxiḍ
D netta i yetteksen lxiq
Di sin nemyufa

****Refrain****

A tasekkurt n lejnan
A m ṣṣut aḥlawan
Ad cekreɣ wi kem-iṛebban
Inewwer-ikem

Yella-d ḥed ɣer tama-m
Mačči am nekk bu ṛṛay ibran
Lewhi-w yettawi ɣer yitran
Akked isaffen

Mennaɣ-am uzyin yeɣran
Yerran agelzim s axxam
Itteg i cci-yis ccan
A kem-iḥerzen

Espace commentaires... ajouter le votre