Lounes Sabi

Artiste / groupe : Lounes Sabi
Genre : kabyle

Paroles : Tajmilt i tmeṭṭut / Lounes Sabi     Ajoutées par : mohouvouj

Iḍelli tella d yemma-k
Aṭas i taɛteb fellak
Ass-agi d weltma-k
Acḥal tettḥarab fellak
...uhuhuhuh... ...uhuhuhuh...

Azekka ttameṭṭut-ik
Di ddiq a(r) da k-tsellek
Yarna attṛebbi arraw-ik
Ḥader-itt ay amdan d ayla-k

Tilawin tid yettlawin ...uhuhuhuh...
Tilawin tid yettlawin ...uhuhuhuh...

Mazal ad sɛuḍ yelli-k
Ak-tini a baba ḥeml-aɣ
Attili s idisan-ik
Ttazmart-ik assen attsellek
...uhuhuhuh... ...uhuhuhuh...

Ma ttid-ak yettwaḥeqṛen
D azaglu n ddel bubbent
A wid-ak itent-yurzen
Tettum izarfan-nsent
...uhuhuhuh... ...uhuhuhuh...

Tiyemmatin aɛzizen
Ttewtent u yarna ṣebṛent
Tiqbayliyin ifazen
Ttḥezzibent daymi ssusment

Tilawin tid yettlawin ...uhuhuhuh...
Tilawin tid yettlawin ...uhuhuhuh...

Tajmilt i tid iɛetben
Di ddunit anda ma llant
Tajmilt i tid yessusmen
Ad yass wass arda hedṛent
...uhuhuhuh... ...uhuhuhuh...

Ur tettu lxiṛ ik taxdem
Ttaɛkumt di tɛabbuṭ-is
Acḥal d abrid id-zdem
Di ctawi yekkat wegris
...uhuhuhuh... ...uhuhuhuh...

Ma yella thelkem, tuḍnem
Ad awi dwa deg-fus-is
Ma yella telluẓem, ur teččam
Ad kkes kra di laḥqis
Tilawin tid yettlawin

Tilawin tid yettlawin ...uhuhuhuh...
Tilawin tid yettlawin ...uhuhuhuh...

Γuṛwat balak attnedmem
Lǧennet ddaw uḍaṛ-is
Ma yella tɣab ger wallen-nwen
Awendiban wemḍiq-is
...uhuhuhuh... ...uhuhuhuh...

Espace commentaires... ajouter le votre