Malek Bachi

Artiste / groupe : Malek Bachi
Genre : kabyle

Paroles : Tiziri / Malek Bachi     Ajoutées par : b_music

Tiziri ma ad teflaliḍ
S taft-im i yecbeḥ yiḍ
Ini-as-d azul
Ḥemmeleɣ-tt seg wul
Wehhi-d sudem-is a tiziri
Muqel ɣer wallen-is times n tayri
Ddu yid-nneɣ srid
Ḥarz-aɣ mel-aɣ abrid

Ad neddu akken ddan waman
Ad neḍfer asif asif
Azrureg-nsen d acewwiq yelhan
Ɣer tama-nneɣ I d-yettifif
Am lemri ddukulen ḍsam
Simmal nleḥḥu yettiɣzif
Imi tiziri deg igenwan
Ay anda nerra kif kif

Afus deg ufus a tin ḥemmleɣ
Zzuzen ul-iw s imeslayen-im
Tudrin d idurar d inagan fell-aɣ
Abehri s talwit i yesself i tɣaltin
Abrid n umalu ɣer-s mi neffeɣ
Ad tazzel lunğa ad twali udem-im
Tasusmi n yiḍ mi tegla yis-nneɣ
Deg irrebb-is nura tayri-nneɣ di sin

Tiziri ma ad teflaliḍ
S taft-im i yecbeḥ yiḍ
Ini-as-d azul
Ḥemmeleɣ-tt seg wul
Wali-d sudem-is a tiziri
Muqel ɣer wallen-is times n tayri
Ddu yid-nneɣ srid
Ḥerz-aɣ mel-aɣ abrid

Ḥulfaɣ I snitra-w terfed-tt tawla
Tessawal tettru mi d-nzzi d agraw
Times tettlejlij gar-aneɣ teɣma
Udem-im yettfeğğiğ yezzi-d ɣer tama-w
Tikkelt d immeṭṭi, tayeḍ taḍsa
Yura di tmuɣli-im, kemmini d ayla-w
Ttxil-m a tiziri, kkes nuba itafrara
Iɣzif ay iḍ snerni di leḥmala-w
Iɣzif ay iḍ snerni di leḥmala-w
Iɣzif ay iḍ snerni di leḥmala-w
Iɣzif ay iḍ snerni di leḥmala-w
Ay iḍ snerni di leḥmala-w

Espace commentaires... ajouter le votre