Malik Belili

Artiste / groupe : Malik Belili
Genre : kabyle
Vrai nom : Malik BELILI
E-mail : malikbelili@yahoo.fr

Paroles : Zzin zzin / Malik Belili     Ajoutées par : tilleli92

S lbarud d teɣratin
S ṭṭbel d lɣiḍa n zik-nni
Ad d-nemmekti tid iεeddan
Ad nernu Ḥmed Umerri

Ḥmed Umerri, ass-mi yella
Yefka i umeɣbun yečča
Yewwi-d abrid n wadda
Yerkeḍ di lbaṭel, yenfa

Zzin Zin Zin
A zzin a zzin

S lberhan n imɣaren
S lberhan n wid yellan
S lberhan nwen merra
Ad tezyen tmurt-nneɣ

Fell-as ɣlin irgazen
Izmawen n la Sumam
Si Tizi, Wahran, Sseḥra
D izzayriyen irkell i nella

Zzin Zin Zin
A zzin a zzin

Ad nruḥ ɣer Lmerruk Tunes
Ccerq lɣerb a-ten nekki
Ad nekk idurar d ssḥali
Ad nruḥet ɣer Lmali

Anda yella utergi at-neqsed
Ad t-nesseḥḍer ad s-nini
Anaɣ ur neqebbel tigi
Ad nemseεqel d atmaten

Zzin Zin Zin
A zzin a zzinEspace commentaires... ajouter le votre