Matoub Lounes

Artiste / groupe : Matoub Lounes
Genre : kabyle
Vrai nom : Lounes MATOUB
Naissance le : 23/01/1956
Mort : Assassiné le 25 juin 1998

Paroles : A tayri / Matoub Lounes     Ajoutées par : tilleli92

A tayri amek iga wudem-im
Acḥal aya ɣunzaɣ lemri
Smekti-yi-d kan temẓi
Iɣab-n fell-am yetri
Iɣab-n fell-am yetri

A neqbeɣ deg wussan-iw
Ajenwi iεelleq nnig-iw
Ciṭ ciṭ ad yettaẓ s ixef-iw
Lxiḍ i t-icudden
Lxiḍ i t-icudden la ifetti

Ḍewwreɣ-ten asmi tḥeyyreɣ
Iɣuraf n wallaɣ-iw
Ssefraɣ ɣef wayen akk cewḍeɣ
D wayen akk yeğğan lebɣi-w

A tayri mi kem-id-bedreɣ
Tettas-d rriḥa n temẓi-w
Ɣas lebɣi-w ar ɣer-s wwḍeɣ
Isem-im yura di lekfen-iw

Tikwal kan i kem-id-bedreɣ
Asmi akken lliɣ d agrawliw
Ttuɣ zemreɣ ad ḥemleɣ
Am nekk am tizyiwin-iw

Lweqt iεedda ur faqeɣ
Ur qḍiɣ deg-s ccɣel-iw
A tayri asmi kem-zegleɣ
Ay ẓriɣ weddreɣ temẓi-w

Lweqt iεedda ur faqeɣ
Ur qḍiɣ deg-s ccɣel-iw
A tayri asmi kem-zegleɣ
Ay ẓriɣ weddreɣ temẓi-w

Am timmi sbin-d udem-im
Ttxil-m bedd-d ɣef ṭṭaq

Jmeɣ tamuɣli n wallen-im
Acḥal-aya i d-nemsefraq
Acḥal-aya i d-nemsefraq
Ɣas tzewğeḍ s warraw-im
Ul-iw yeqqim d aleqqaq
Ul-iw yeqqim d aleqqaq
Daxel-is iweccem yisem-im
Temlkeḍ-iyi a zzin arqaq
Temlkeḍ-iyi a zzin arqaq

Iεedda acḥal d asseggas
Di sin ur nemẓir ara

Yal taswiεt nḥulfa-yas
S ugris uḥebber i nensa
Deg gris uḥebber i nensa

Ulawen d ayen qqaren-as
Amek akka i wayeḍ teḍra
Amek akka i wayeḍ teḍra
D lmuḥal qeḍεen layas
Ɣas zzman deg-sen yeḍsa
Ɣas zzman deg-sen yeḍsa

Espace commentaires... ajouter le votre