Matoub Lounes

Artiste / groupe : Matoub Lounes
Genre : kabyle
Vrai nom : Lounes MATOUB
Naissance le : 23/01/1956
Mort : Assassiné le 25 juin 1998

Paroles : Amenni / Matoub Lounes     Ajoutées par : tilleli92

Ma d ṛṛsas ig-neqqen aqli ur muteɣ ara
Ma d lehlak id xelqen ur iyi zdiɣ ara
Widen igullen ad iyi simsen ula d elmut-a
Xas semḥeɣ-asen tsemḥem-asen ur tettuɣ-ara

U ḥeq idamen-iw yuzlen di lbaṭel
Aked d tameṭṭut-iw d taqrurt qrib teǧǧel
Ay ur rriɣ aḍar ay ibɣun iṣar imi d leqbayel
Ma d lkumisar neɣ aǧadarmi n elɛar ur s-kniɣ i ddel

Zik ttaggadeɣ gma ad iy-iɣdeṛ
Ass-agi thedneɣ s-idis-iw yeḥdeṛ
M-ig isla ttewteɣ ṛzeɣ nṭaṛṛeɣ di ttnasfa n Ǧaṛǧeṛ
Yenna-yi ad suɣeɣ tarwa-k att id jemɛeɣ ag-d naɣ leɛmeṛ

Teǧǧuǧeg tamurt-iw tnesred tafat
Xas yeda leɛmeṛ-iw dduklent tuyat
Tamaziɣt tban iserreḥ-as-d zman xas ḥarcet ɣur-wet
A widak yeɣran beddet asen i imeɣban zizdeget tasweɛt


Espace commentaires... ajouter le votre