Matoub Lounes

Artiste / groupe : Matoub Lounes
Genre : kabyle
Vrai nom : Lounes MATOUB
Naissance le : 23/01/1956
Mort : Assassiné le 25 juin 1998

Paroles : Err-t tili / Matoub Lounes     Ajoutées par : SissiToumert12

A wid yettrebbin lexwan
yettḥibbin leqran
err-t-d iṭij s amekkan-is

Mačči akka i llan igenwan
Di leqdim n zzman
Ass mi akken iṣeggem ccerq-is

Ma d Rrus d Marikan
ayagi i t-yeɛman
cetki-t i Ṛebbi ṭṭer-is

Err-t tili, err-t tili ad iqeggel uǧazayri

Ini-t-as a Sidi Ṛebbi
acuɣer d nukni
i terriḍ d ineggura

Xuḍi d iḥbiben n Nnbi
Nettamen irkelli
D leqrun ma drus aya

terriḍ-aɣ s iri n yifri
qrib ad neɣli
ur neẓri acu i d sebba

Err-t tili, err-t tili ad iqeggel uǧazayri

ma nerra lewhi i lkeffar
ǧuǧǧgen am lefnar
ugur ur tessin ara

Limer i ttamnen Meqqar
Llan deg umecwar
Ṭṭfen di Nnbi d lawliya

xas yewwi-aɣ uxessar
i Ṛebbi ur neqqar
acimi i iteg lemxalfa

Err-t tili, err-t tili ad iqeggel uǧazayri

nutni ur ttemnen rebḥen
nukni i yettamnen
yeṭfaɣ zzman di ṣṣrima-s

Ayen yakk i d-aɣ-yuɣen
D wayen ad aɣ-yaɣen
Seg-neɣ id yekka n-ɛemmed-as

Inselmen akk tteklen
belli ass-mi ara mten
ad ruḥen ɣer lǧennet m leqwas

Err-t tili, err-t tili ad iqeggel uǧazayriEspace commentaires... ajouter le votre