Matoub Lounes

Artiste / groupe : Matoub Lounes
Genre : kabyle
Vrai nom : Lounes MATOUB
Naissance le : 23/01/1956
Mort : Assassiné le 25 juin 1998

Paroles : Igirru n lkif / Matoub Lounes     Ajoutées par : b_music

Yemmekta-d wul-iw ayen akk iεeddan
Iεemmer nnejm-iw ɣef tayri-w yefnan

Ah ya leḥbab-iw d acu d iyi-d-yeggran
Γas yurad yixef-iw leεyub fell-i ɣman

****** Refrain*****

Ala alala ǧǧet-t ad idewwer
Igirru n lkif yes-s ad nesher

******************

Ireggel yiḍes yegguma ad d-yejbu
Yenɣa-yi uduqes yerwi-yi beṭṭu

Ul, taεzizt-ines amek ara tt-yettu
Yettaf amwanes di ciṭ igirru

Refrain

Ur d-teqqim temẓi-w lǧehd-iw yekfa
Ǧǧiɣ nnif-iw yettnusu i nnda

Gar tezyiwin-iw ur heddreɣ ara
Ma yecceḍ-d yiles-iw ad teqwu teḍsa

Refrain

Imeṭṭawen kfan lemḥayen rnant-d
Tiregwa n wurfan ɣur-i nneflent-d

Ihessek-iyi zzman yerwel fell-i lǧehd
Ccmata yellan deg-i irgem-d

Refrain

Ah ya leεtab-iw udem-iw yessewḥac
Ccbaḥa n temẓi-w tεedda deg uqerdac

Σemmdeɣ ɣef yisem-iw yumes di Leεrac
A tawaɣit-iw ad iyi-regmen warrac


Espace commentaires... ajouter le votre