Matoub Lounes

Artiste / groupe : Matoub Lounes
Genre : kabyle
Vrai nom : Lounes MATOUB
Naissance le : 23/01/1956
Mort : Assassiné le 25 juin 1998

Paroles : Lmeḥna / Matoub Lounes     Ajoutées par : b_music

Icebbel lbeḥṛ-iw iluɣ
Yal ass a ttṛağuɣ
Nnuba-w a d-teḥlelli
Leεyub deg-sen ttεumuɣ
Ay ggummaɣ a ten-mḥuɣ
Ay ugiɣ-ten bɣan-iyi
Siwa ṛebbi i wum' ara ḥkuɣ
Ay ammer ad ḥluɣ
Ad rreɣ i weεdaw tisfi

Ayen yak tezzayzageḍ
Yettaweḍ-iyi-d lefwaṛ-is
Qqaren-iyi-d tendemmeḍ
Qqarent tettezzem iman-is
Deg wegris mi di-tḍelqeḍ
Ah a lmeḥna
Deg wegris mi di-tḍelqeḍ
Mi m-nnan yebbeḍ lḥed-is
Widenni mu tesmeḥseḍ
D nitni aa m-d-ijaben ixf-is

Tuɣeḍ abrid ur d-tuɣaleḍ
Lgêrḥ-iw yessebb d aqdim
Ad-yas wass deg aa termimzeḍ
Ad am-d-tessiwel tmurt-im
Taddart amek aa tt-tqableḍ
Ah a lmeḥna
Taddart amek aa tt-tqableḍ
Amek ara tnaqleḍ timmi-m
Nek cukkeɣ ur di-d-tettafeḍ
Akken am-sefḍeɣ lexdayem-im

Sḥesbeɣ qasseɣ ktaleɣ
Imal lmizan ɣur-em
Fkiɣ lεahed mi kem-uɣeɣ
Siwa ma tekka-d sg-em
Ula d kem akken i ɣileɣ
Ah a lmeḥna
Ula d kem akken i ɣileɣ
An-nemyeksab akken ilzem
Ɣef wecṛuf mi nneqlabeɣ
Yeddegdeg yid-i usirem

Win aa kem-yaɣen azekka
D udem-iw aa m-d-ittbanen dg-es
Mi d-tedduqqseḍ si tnafa
Ad-tafeḍ lxiq d amwanes
Steqsi win mu teḍra
Ah a lmeḥna
Steqsi win mu teḍra
M'a d-tağğwed ṣṣber ɣur-es
Nek akken jeṛṛebɣ assa
Cukkeɣ-t a kem-id-yessayes

I-gellan deg yeẓri a t-truḍ
Ṭṭlam n nndama a d-yeɣli
Tabburt mi tt-teldiḍ tettuḍ
Ma ɣ lber neɣ d lxali
Temṛa nni i ss tettzuxxuḍ
Ah a lmeḥna
Temṛa nni i ss tettzuxxuḍ
A m-tt-iqeccem webruri
At-tjefleḍ at-tetthummuḍ
abrid u m-d-ittban sani

Espace commentaires... ajouter le votre