Matoub Lounes

Artiste / groupe : Matoub Lounes
Genre : kabyle
Vrai nom : Lounes MATOUB
Naissance le : 23/01/1956
Mort : Assassiné le 25 juin 1998

Paroles : Tadukli / Matoub Lounes     Ajoutées par : SissiToumert12

lekdeb teṭfeḍ di ṣrima-s
nnan-ak anef-as
ma teddiḍ yid-s a ttamseḍ
ul-iw bezzaf ɛebbaɣ-as
ttaɛebga tmal-as
cfuk-id a gma tɣelṭeḍ
Ah...
tbeddleḍ ddheb s nḥas
dayen qeḍɛeɣ layas
zriɣ ur d-ttiḥnineḍ
***
Tadukli i nebna
Cukkeɣ tecfiḍ-as
Rriɣ-n laɛnaya
T-huddeḍ-as lsas
Xtareɣ-k d gma
Lhemm-iw teḍṣiḍ fell-as
Ad k-ttuɣ terra tmara
i iɛeddan dayen iɛedda
Ayen i d-yussan mreḥba-s

ini-d ma tecfiḍ
assen deg yideflawen
ini-d (an)wi i tufiḍ
di temda i iɣemqen
ur ḍelmeɣ tezriḍ
ass-a tesɛiḍ iḥbiben
ass mi ara tendemeḍ ad akiḍ
tadukli ad tt-immektiḍ
ddaw n wakal zedɣaɣ dayen

Mačči akka i nwiɣ
Ad d-ffeɣ targit
T-deggreḍ-iyi ɣliɣ
Anda ulac talwit
D azrem i d-uffiɣ
Deg uxxam mi zziɣ tameddit
Ɛamdaɣ yeqqes-iyi ad twaliɣ
Ddunit yid-s friɣ
Uma ssriɣ i lferḥ ucmit

ɣur-k ad tɣileḍ
yerna-yi usawen
mi i teǧǧiḍ helkeɣ
di tmura i beɛden
lmut ad tqableɣ
mačči seg wid yugaden
d lmektub akka a ttneɣeɣ
xas d aɣrib ara neṭleɣ
am ufrux deg yideflawen


>>> Titre : Tadukli. Album: Lvavur. Année: 1985


Espace commentaires... ajouter le votre