Matoub Lounes

Artiste / groupe : Matoub Lounes
Genre : kabyle
Vrai nom : Lounes MATOUB
Naissance le : 23/01/1956
Mort : Assassiné le 25 juin 1998

Paroles : Yir Aṭṭan / Matoub Lounes     Ajoutées par : Madjidus

Usan a zerben, ḥemqen,
Si laεmer neqṣen
A t-fettiḍ am tcemaεt,
Hubeɣ a d-yeḥdeṛ wasen
Ma nadment wallen
Ṭlam ak isum tafat,
S-idis-ik, w-ar ay-ḥeḍṛen
Tinna-ken i ɣaben
Ma d-ḥleli ger lxalat,
A yaɣṛib-iw…

Ttewḥiceɣ ayen mellulen
Yeččabin lekwfen
Ttewḥiceɣ ad muqel-ɣ udem-ik,
Deg wul-ik tirgett yeṭfen
Wa ar ak tt-yesensen
Yaεweq, yemundel yexf-ik,
A tiyita dgi a yersen
Ma r-ak-id-refden
A-tt-aɣeḍ abrid s-amḍiq-ik,
A yaɣṛib-iw…

Lehlak-ik dayen ṛẓagen
Sekra bw(in) i t-yeṭfen
Leṣṛa ines d-aẓeka,
D-lesnin ttqeliben
Ṭebba ṭqelqen
Guman as d-afen dwa,
I nek a gma, ik iḥemlen
D-amcum-iw wasen
Ugwadeɣ ur d-ṣebeḥ-ɣ-ara,
A yaɣṛib-iw…

Yemma-k amek ar a-tt-ṣebṛeɣ ?
Amek ar a-tt-muqleɣ ?
Ma terfed tijgi a ttiɣwis,
Teẓra yidek i dukuleɣ
Am gma ik ḥemleɣ,
Mi d-wala dgi, amzun d mmi-s,
Fkiɣ-ak laεhd, ur ḥenteɣ
Ṛeḥba i ḥeḍṛeɣ
Isem-ik ur yeɣli lqedṛ-is…

Espace commentaires... ajouter le votre