Mennad

Artiste / groupe : Mennad
Genre : kabyle

Paroles : Cebḥent tira / Mennad     Ajoutées par : Kate

Ɣef tin irefden tadist
I tuɣ acḥal d ineffiḍ
Aguren di tεabbuṭ is
Turew-d aqcic d aqeṭṭiḍ
Tṛebba-t id s tidi -- s
Mi meqqweṛ iğğa tt i cciḍ

Cebḥent tira ... yecbeḥ usefru
... Cebḥent tikta
Yecbaḥ fell-as ma n cennu

Ɣef win iwḍen d aterras
T-tagejdit imawlen --s
Si tattalt ṛɣan fell-as
Wiyiḍ zewren-t i wegris
Fkan as lebsa n nnḥas
Immut neqṛan idmaren is

Cebḥent tira ... yecbeḥ usefru
... Cebḥent tikta
Yecbaḥ fell-as ma n cennu

Ɣef tin tbed ddunit
Aqcic d amwanes tefka-s
Yiwen was lmut tessafeg it
Ur-tt- ğğin attru fell-as
Nnan as ṛebbi yi fit
Azekka ateṛṛeḍ gma-s

Cebḥent tira ... yecbeḥ usefru
... Cebḥent tikta
Yecbaḥ fell-as ma n cennu

Ɣef tmura ixnunsen
Tid iknan seddaw ssif
Ɣef yegduden ifuken
Si 'dammen yurad w asif
Ef tuğğal d igujilen
D widak iffeẓẓen urrif

... Cebḥent tira ... yecbeḥ usefru
... Cebḥent tikta
Yecbaḥ fell-as ma n cennu

Paroles : Amar Mezdad - Musique : MENNAD.

Espace commentaires... ajouter le votre